2 Tim 3:16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer [theopneustos] en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

Ons glo die hele Skrif is “theopneustos”, met ander woorde, deur God ge-asem. (“Geinspireer” is nie die beste vertaling van die woord nie). As dit waar is, het dit sekere implikasies vir hoé ons die Bybel lees en verstaan. Die foutlyn in die NG Kerk lê juis op hierdie punt: Ons kan nie saamstem oor die aard en gesag van die Skrif nie. 

Met dit in gedagte is dit ook duidelik dat ons nie kan praat oor wat die Skrif oor SGV sê as ons nie eers bepaal het WAT die Skrif IS en dus wat die gesag van die Skrif oor ons lewens is nie.

Dr James White lei in Mei 2016 ‘n konferensie oor die foutloosheid en onfeilbaarheid van die Skrif: “The Supremacy of Scripture: Yesterday, Today, Forever”

Plek: Goodwood Baptist Church (Goodwood Gereformeerde Baptiste Gemeente) 6-8 Mei 2016

Spreker: Dr James White

Onderwerpe: 

  • The Inerrancy of Scripture (part 1) (Vrydag aand)
  • The Inerrancy of Scripture (part 2) (Saterdag)
  • Scripture & the LGBT Agenda (Saterdag)
  • Scripture & ‘Modern Day Apostles/Prophets’ (Saterdag)
  • Scripture & the Interfaith Movement (Saterdag)
  • Implications & Applications of the Supremacy of Scripture (Sondagoggend)

Kontakpersoon: Jaco de Beer by dbeerj@gmail.com

Meer inligting: http://goodwoodbaptistchurch.co.za/gbc/event-items/the-supremacy-of-scripture-yesterday-today-forever/

Google Maps:

https://www.google.co.za/maps/place/Goodwood+Baptist+Church/@-33.9047916,18.5542268,14.5z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb0afc600f1c80f91

Dr James White se webwerf is hier: http://www.aomin.org/

Sy Curriculum Vitae is hier: http://www.aomin.org/aoblog/index.php/about/

Sy debat oor SGV verlede jaar in Johannesburg:

Sy debat teen John Shelby Spong: