Daar is twee groepe mense wat hierdie video sal kyk: Dié wat glo Spong wen die debat, en die wat onmiddelik met ‘n stok aanvoel dat Spong nie ‘n Christen is nie.

Enigeen wat Dr Ben du Toit se boek “God? Geloof in ‘n post moderne tyd.” gelees het sal onmiddelik sien dat Spong presies  dieselfde taal praat as du Toit. Du Toit is een van die voorvegters vir SGV in die NG Kerk.

Ek wil graag voorstel dat Spong se liberale teologie die dryfkrag agter die pro SGV goep is. As jy weer gebore is, en jy is verward oor die saak, sal dit goed wees om hierdie te kyk en te sien hoe ver Spong van die Evangelie verwyderd is. Dink ook daaraan dat sy taal amper identies is aan een van die hoof teoloë wat vir dekades die Moderamen van die NG Kerk gedien het.