Hierdie is nie ‘n probleem in die leierskap nie, dit is op voetsoolvlak.