Die Sinode van Wes-Transvaal:

1. Aanvaar die Woord van God as gesaghebbend en leidinggewend vir die leer en lewe vir alle gelowiges (2 Tim 3:16)

2. Die Sinode aanvaar die menswaardigheid en gelykwaardigheid van alle mense en verbind haarself om met liefde en respek teenoor alle mense te leef.

3. Die Sinode van Wes-Transvaal herbevestig dat die Bybel verklaar dat die huwelik ‘n heilige eenheid tussen een man en een vrou vir ‘n lewenslange verbintenis is.

4. Die Sinode van Wes-Transvaal verklaar dat alle seksuele verhoudings buite die band van huwelik, asook selfdegeslag verbintenisse nie Bybels verantwoord en aanvaar kan word nie.