Geagte Voorsitter Sinodale Diensraad
Na aanleiding van die besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslag verbintenisse, vind asseblief hiermee ‘n verklaring en besluit van die NG Gemeente Piet Retief.
Vriendelike groete en seënwense.
ESTHER FOUCHé
SAAKGELASTIGDE

BESWAAR TEEN DIE BESLUIT VAN DIE ALGEMENE SINODE OOR SELFDEGESLAG VERHOUDINGS
Op Sondag 1 November 2015 tydens die plaaslike Hervormingsfees het die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Piet Retief, soos Martin Luther destyds, ons beswaar teen die besluit van die Algemene Sinode teen ons kerk se deur vasgespyker.

Ons aanvaar nie die besluit van die Algemene Sinode nie en beskou dit as dwaalleer. Ons roep diegene wat daarvoor gestem het op tot bekering en vra die kerk om die dwaling reg te stel.

Die kerkraad se verklaring is hier: https://hierstaanek.com/2015/11/08/piet-retief-gemeente-verwerp-die-dwaalleer-van-die-algemene-sinode-van-2015/

image002

image001

image005

image004