Ongeveer 100 verteenwoordigers van die Suid Kaap se ringe was op 04/11/2015 by ‘n vergadering in George waar die moderatuur die Algemene Sinode van 2015 se besluit oor selfdegeslag verhoudings aan hulle probeer verkoop het. Bart Volsoo het vir omtrent 15 minute gepraat en verduidelik waarom die AS se besluit onaanvaarbaar was, waarna Nelis van Rensburg, die moderator van die laaste Algemene Sinode, repliek gelewer het. Tien minute in Nelis se repliek in het die mense in klein groepies begin uitloop. Daar het net ongeveer 20 mense van die oorspronklike 100 nog oorgebly wat na Nelis geluister het tot hy klaar gepraat het. Daar sou nagmaal bedien word na die vergadering, die uitstappers het nie die nagmaal gebruik nie.

Bart Vosloo skryf in ‘n epos oor die vergadering:

Vriende ek gee net vir julle n kort oorsig wat gister gebeur het. Al die ringe van Suid-Kaap het by George byeen gekom. Ons was ongeveer 100 aanwesig.   Die moderator was self teenwoordig. ‘n Marais van die sinode het die bespreking gelei.  [Ek sal DV oor die naweek volledig rapporteer en my mening gee oor ons pad voorentoe].

Al die aanwesiges het dit duidelik gemaak hul gemeentes verwerp die AS se besluit. Daar was nie een enkele aanwesig wat hulle gesteun het nie. Die taktiek op hierdie vergadering van die moderamen se kant was om alles te herhaal wat ons reeds weet. Ek het hierteen beswaar gemaak en my beswaar is gehandhaaf. Ons het toe dadelik na “luister” oor gegaan.

Pieter Hurter ek het toe die verslag wat jy so netjies vir ons afgerond het voor gelees. Hulle was ontsteld, dit kon jy op hulle gesigte lees. Al opmerking van Marais was dat ek het gemeld dat ek 8 minute sou wees en ek het 15 minute gepraat.   Hulle was duidelik ongemaklik. Hierna het die een na die ander lidmaat of predikant opgestaan en gese hulle verwerp die AS se besluit en hul redes gegee.   Die moderatuur het op al die besware feitlik nie gereageer nie.

Die moderator prof Nelis het toe repliek gelewer en vol selfvertroue weer net die AS se besluit probeer verduidelik. Ongeveer 70-80% van ons teenwoordig het toe uit gestap en huis toe gegaan.

In die begin van die byeenkoms het die moderator versoek dat almal tog teenwoordig moet wees by die “Afsluiting:  Agape Liturgie” [Nagmaal].

Ek glo die uitstap van ons het meer gesê as enigiets anders. Ons kan nie toelaat dat hierdie klein groepie ons kerk verder benadeel nie. 

Groete,

Bart  Vosloo

Hierstaanek se opinie: Dit is ‘n baie ernstige saak wanneer predikante weier om nagmaal met ander te gebruik. Dit word slegs gedoen wanneer mense in Status Confessionis is.

Laat ons bid dat ander vergaderings hierdie voorbeeld gaan volg. En dat Nelis van Rensburg tot inkeer sal kom!

Edit deur hierstaanek, 06/11/2015: Daar is skynbaar onsekerheid onder die mense wat by die vergadering was of dit nagmaal of ‘n “liefdesmaal” sou wees. Die persoon met wie hierstaanek kontak gehad het is oortuig dit sou nagmaal wees, en was nie bereid om nagmaal te onder dié omstandighede te gebruik nie.

Vir verdere bespreking van die vergadering, kliek hier.