N. G Gemeente Leeuberg se antwoord op die Algemene Sinode se besluit oor homoseksualiteit

N.G Gemeente Leeuwberg neem met spyt kennis van die besluit van die Algmene Sinode oor homoseksualteit. Ons as gemeente verwerp ten sterkste die besluit en betreur dit dat die Sinode afwyk van duidelike Skrif waarhede oor homoseksualiteit.

N.G Gemeente Leeuwberg se standpunt oor homoseksualiteit:

1) Ons staan op die Skrif wat duidelik leer dat ‘n huwelik ‘n lewenslange verbintenis tussen slégs een man en een vrou kan wees.
2) Dat alle seksuele verhoudinge buite die huwelik, sondig van aard is. Sonde waarvan daar belydenis en afstand gedoen moet word.
3) Homoseksualiteit is in die Woord baie duidelik buite die plan van God en word telkens in die Woord beskryf as sonde. ‘n Sonde wat bely moet word en waarmee gebreek moet word, en waarvan Jesus Christus ‘n mens ook totaal kan bevry. Hy het juis gesterf, nie net om ons sondes te vergewe nie, maar ook om ons te bevry, en ‘n nuwe lewe te gee in Sy Heilige Gees.
4) As gemeente is ons deure oop vir alle sondaars, ongeag sy sonde. Maar as gemeente is ons verbind om die volle Evangelie aan ons lidmate te bring, wat ook behels die belydenis en die vryspraak van sonde en die ou lewe. Ons as gemeente is verbind daartoe om elke lidmaat te help groei in ‘n hegte volwasse eenheid met ons Here Jesus.
5) As gemeente benadruk ons dat geen iemand wat in sonde volhard geskik is vir leierskap binne die kerk nie.
6) Laastens pleit ons as gemeente dat daar ook daadwerklik opgetree sal word teen diegene wat dinge verkondig wat in stryd is met die gesonde leer.