Alex skryf hierdie as kommentaar op ‘n blog pos.  Ek dink dit verdien om ‘n pos op sy eie te wees. 

Hierstaanek

Alex se brief begin.

Ek is so dankbaar in Christus vir soveel gemeentes wat al standpunt ingeneem het teenoor die nuutste sinode besluit. Ek is baie hartseer oor die kerk in Suid Afrika en byname die NG kerk (My Alma Mater). Die afwaartse spiraal van besluite wat die kerk al meer in duisternis dompel is simptomaties van ‘n baie dieper probleem:

• As kerklike tug jare gelede al toegepas en valse profete en dwaalleraars uitgeban is sou ons nie in die huidige krisis gesit het nie. Baie van hierdie dwaal leraars is nou in bestuursposisies en het geweldig mag en oorheers ons Teologiese Opleiding. Maar daar is steeds hoop mits?. Laat ons leer uit die geskiedenis

• Augustines het die Pelagiane aangevat, Athanasius (“against the whole world”) het Arianisme beveg tot sy dood en in die Naam van die Here oorwin en die geloof in die drie eenheid van God in ere herstel. John Knox het gestaan vir die waarheid en onder erge vervolging van die Roomse kerk staande gebly, vreesloos gepreek sodat die Rooms Katolieke “Mary Queens of Scots” gesê het “I fear the prayers of John Knox more than all the assembled armies of Europe.” Wat was hierdie man se karakter eienskap – hy het nie mense gevrees nie want hy het God gevrees – Hy was ‘n man wat gewillig was om mense aanstoot te gee omdat hy onwillig was om God aanstoot te gee. Iemand skryf so oor sy gebed “Give me Scotland, or I die.” – Knox’s prayer was not an arrogant demand, but the passionate plea of a man willing to die for the sake of the pure preaching of the gospel and the salvation of his countrymen” en geen wonder dat God sy gebed verhoor het en die reformasie die mees suksesvol in Skotland deurgevoer is en baie mense onder sy prediking gered is. Hy het geglo “Een mens met God is ‘n meerderheid”

• Martin Luther se onverskrokkenheid is die tema van hierdie blog “hier staan ek” en ek hoef nie meer te sê nie.

• Charles Spurgeon is uitgeskop uit die Britse Baptist Union omdat hy geweier het om te swig onder die moderniste wat in sy tyd al die bybel soos vandag onder verdenking geplaas het en volgens die wetenskap en kultuur van die dag wou her-interpreteer (Downgrade Controversy). Maar die Here het daarna sy bediening in Metropolitan tabernacle uitermate geseën en tot vandag word sy preke steeds gelees en herdruk en oral versprei en is duisende gered deur sy prediking. Ek kan aangaan en praat van die herlewings onder Whitfield, die Wesley broers, Andrew Murray se bediening in Suid Afrika, maar genoeg.

• Grescham Machen wat beskou word as een van die laaste van die groot Princeton Teoloë (Archibald Alexander, Charles Hodge, A. A. Hodge, B. B. Warfield) van die eens regsinnige Princeton Seminarium in Philidelphia in Amerika, het tussen 1906 en 1929 ‘n weerstands beweging gelei teen die modernistiese infiltrering van Princeton en uiteindelik weggebreek en die Westminster Theological Seminarium gestig wat daarna die banier van waarheid hoog gehou het. Hy is uitgeskop uit die Presbiteriaanse Sending raad en hy en andere het toe die OPC (Ortodokse Presbiteriaanse kerk) gestig in 1936 – Tot vandag toe grootliks behoudend.

• Enige Christen in hierdie tyd sal goed doen om Greschem Machen se “Christianity and Liberalism” te lees – dis sy toespraak in die Wayne presbiteriaanse kerk op 2 Nov 1921 voor die “Twenty-Eighth Annual Convention of the Ruling Elders’ Association of Chester Presbytery” en het verskyn in die “The Princeton Theological Review, Vol. 20, No. 1, 1922, Page 93” Dis later in ‘n meer uitgebreide vorm uitgegee as ‘n boek (kliek hier) maar hierdie is kort en bondig. Kry dit ook hier http://www.nunide.org.za/blog/english/emerging-church-and-old-liberalism/ en lees ook die boek van JC Ryle “Churches beware” http://www.amazon.com/Churches-Beware-John-Charles-Ryle/dp/0852344155 of lees wat John McArthur skryf oor wat in sy land gebeur het (Die baptiste in Suid Afrika is nie gevrywaar nie en dieselfde dinge gebeur nou in hulle geledere) http://www.nunide.org.za/blog/english/emerging-church-and-old-liberalism/

• Wynand sê in sy artikel op hierdie blog “Dwaalleer in die NG Kerk” die volgende “Ongelukkig het modernisme en postmodernisme ons teologiese institusies so infiltreer en lamgelê dat ons teoloë eenvoudig nie meer die gereedskap en Bybelse insig het om die dwaalleer die hoof te bied nie. Dit word weerspieel in die ongekende persentasie kwekelinge wat hulle geloof tydens opleiding verloor.” En ek wil byvoeg hoeveel predikante het werklik ‘n roeping van God ontvang om ‘n kansel te bestyg – Luister na hierdie boodskappe van Albert N Martin oor roeping (daar is 5 boodskappe) http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=1214111036232
Of hierdie artikel van Martin Holdt oor roeping: http://www.nunide.org.za/blog/english/the-call-to-the-ministry-the-ultimate-test/

• Waar is die NG predikante vandag soos ons gehad het in die verlede soos Dr Kolie Kotze (Spesiale evangelisasie prediker van die NG Kerk, beman die evangelisasie spreekkamer in Schoemanstraat vir baie jare) onder wie my pa tot bekering gekom het al in sy universiteitsjare. Ek het na Oom Kolie se program geluister “Stuur U lig “ op radio kansel toe ek op universiteit was en O wat ‘n seën!!, vir hom briewe geskryf in my soektogte (al begin by ‘n CSV kamp te winkelspruit) en uiteindelik het God later die lig laat deurbreek in my eie hart en het Jesus my gered van my eie pogings en twyfel toe ek Hom gesien het as “My Geregtigheid”. My soektog is beindig en ek het in sy volmaakte plaasvervangende soenverdienste tot rus gekom – My skuld is deur Hom gedra en Sy geregtigheid is aan my toegereken – “O watter Goeie Nuus (Evangelie)!! O Watter bevryding!!. Waar is manne soos Dr. Willie Marais, Ds Danie Steyn ?

• Ons harte verlang na ware onvervalste evangelie in die krag van die Heilige gees waar die hele raad van God (Die Hele Bybel) uitgelê word (Expository Preaching) Hoekom is daar nie sulke predikers in die NG Kerk nie?. Waar is die John Mc Arthur’s, Joel Beeke’s, RC Sproul’s , John Piper’s, Sinclair Ferguson’s van Suid Afrika. Hoekom moet ons na hierdie mense van oorsee gaan luister om kos te kry? Ek en my vrou huil dag vir dag voor die Here oor hierdie aaklige toestand. Uitleg prediking vind ons by Grace Fellowship (McArthur Grace to You kerkplant in Pretoria) asook by Midrand Chappel en by sommige Gereformeerde baptiste kerke maar die baptiste (en ek is lief vir hulle want ek aanbid vir jare al saam met hulle al verskil ek oor die doop en dispensasieleer) kyk maar langs hulle neuse af na ons peado baptiste (verbondsdoop van kinders van geredde ouers) en ons kan nooit werklik lidmate daar word nie en daarom kom ons ook nooit tuis daar nie. Ons moet maar geduld met mekaar hê oor die doopgrens heen. Ons is ook nie tuis in die charismatiese kerke nie – my vrou het uit so kerk moes vlug, ook nie liberale kerke, formalistiese kerke, vorm godsdiens, mistiese gemeentes (Emerging Church) of waar vroue predikante op tree nie – alles buite God se wil.

• Ons mag nooit ophou reformeer nie. Ag mag die Here peado baptiste kerke oprig wat uitleg prediking doen, geesvervulde predikante het, vashou aan die Nederlandse Geloofs Belydenis of Westminster Belydenis van geloof (omdat dit vir my die beste verduideliking het oor die verbondsdoop teenoor baptismal regeneration en outomatisme wat ook ‘n groot probleem is in baie gemeentes), wat al die atribute van God verkondig insluitend Sy liefde en toorn oor sonde en ewige oordeel oor onbekerende sondaars en sy mense kan lei tot geestelike volwassenheid in Christus sodat hulle effektiewe evangeliste en getuies in hierdie land kan wees. Ons wil tog weer graag in so kerk tuiskom as so iets tot stand kan kom.

Alex 05/11/2015