Die Algemene Sinode van 2015 het vandag besluit dat God ‘n leuenaar is.

God sê in sy Woord dat selfdegeslag seks sonde is.

Levitikus 18: 21En van jou kinders mag jy nie gee om vir Molog deur die vuur te laat deurgaan nie, dat jy die Naam van jou God nie ontheilig nie. Ek is die Here. 22 Met ’n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ’n mens met ’n vrou het nie. Dit is ’n gruwel.

1 Timoteus 1:9’n Mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan wet en orde steur nie, goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, dié wat vader of moeder doodmaak, moordenaars,10ontugtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leuenaars, dié wat meineed pleeg of enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is.

God sê ook in sy Woord dat indien ons sonde doen en dan sê dat dit nie sonde is nie, ons God tot leuenaar maak:

1 Johannes 1:10As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.

Die Algemene Sinode van 2015 het vandag besluit dat iets wat God sê sonde is (selfdegeslag seks) nie sonde is nie. Ons mag dus die daad pleeg en dan verklaar dat ons nie sonde doen nie.

God is dus volgens die Algemene Sinode se amptelike besluit ‘n leuenaar.

Die skakel is hier:

 http://sinodebode.bybelmedia.org.za/2015/10/08/gays-ng-kerk-maak-geskiedenis/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=SesdeUitgawe