Lees die Sinodebode artiel hier: http://sinodebode.bybelmedia.org.za/2015/10/05/spaanse-geloofsbelydenis/

Dr Marina Strydom het die Spaase Belydenis in haar preek gebruik tydens die opening van die Algemene Sinode 2015 (Dit is onderaan die artikel.)

Kyk wat sê die Spaanse Belydenis:

Gemeente:
Ons glo in die Heerskappy van God – die dag van die groot Fiesta

Voorganger:
Wanneer al die kleure van die skepping ‘n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan ‘n vreugdevolle feesmaal,
wanneer alle tonge van die heelal dieselfde lied sal sing.

Universalisme is ‘n ontkenning van die Evangelie van Christus, en ‘n direkte weerspreking van ons kerk se belydenisskrifte.

Hoe is dit moontlik dat hierdie ketterse teks tydens ‘n erediens van die NG Kerk, wat nog te sê die Algemene Sinode van die kerk gebruik word?

Dr Strydom het ook die bekende panenteïs Richard Rohr aangehaal. Lees maar hierdie ketterse, New Age artikel deur Rohr:

http://www.huffingtonpost.com/fr-richard-rohr/creation-as-the-body-of-g_b_829257.html

Wat op aarde kan Christene by so ‘n ketter leer?

SPAANSE GELOOFSBELYDENIS
October 5, 2015Neels JacksonAlgemene Sinode
Dr Marina Strydom het verskeie navrae gekry oor die Spaanse Geloofsbelydenis wat sy tydens Sondagaand se erediens gebruik het. Hier is die volledige teks daarvan.

Gemeente:
Ons glo in God die Almagtige,

Voorganger:
Skepper van die hemel en aarde;
Skepper van alle nasies en kerke;
Skepper van alle tale en rasse.

Gemeente:
Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Heer,

Voorganger:
God wat vlees geword het as ‘n mens vir die mensdom,
God wat vlees geword het in tyd vir alle tye,
God wat vlees geword het in een kultuur vir alle kulture,
God wat vlees geword het in liefde en genade vir heel die skepping.

Gemeente:
Ons glo in die Heilige Gees

Voorganger:
deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak in ons mense en in ons kulture,
deur wie God, die Skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word,
wie se oneindige gawes ons een liggaam maak: die Liggaam van Christus.

Gemeente:
Ons glo in die Kerk

Voorganger:
wat universeel is omdat dit die teken van God se heerskappy is,
wie se getrouheid in al sy skakerings getoon word,
waar al die kleure saam net een landskap teken,
en alle tonge dieselfde lof besing.

Gemeente:
Ons glo in die Heerskappy van God – die dag van die groot Fiesta

Voorganger:
Wanneer al die kleure van die skepping ‘n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan ‘n vreugdevolle feesmaal,
wanneer alle tonge van die heelal dieselfde lied sal sing.

En omdat ons glo, verbind ons ons

om te glo vir hulle wat nie glo nie,
om lief te hê vir hulle wat nie liefhet nie,
om te droom vir hulle wat nie droom nie,
tot die dag wanneer hoop ‘n werklikheid word.

AMEN.