In 2011 het die Algemene Sinode van die NG Kerk besluit ons hoef nie meer in die bestaan van die duiwel te glo nie, ten spyte van Jesus se direkte uitsprake oor die saak. Die Sinode het dus besluit dat ons nie vir Jesus hoef te glo nie. Daar is groot bohaai in die media daaroor gemaak en verskeie beswaarskrifte oor die saak is voor die Algemene Sinode van 2013 gelê.

2013 se Algemene Sinode het die saak eenvoudig van die tafel gevee en hulle besluit van 2011 herbevestig, met kosmetiese veranderinge aan die bewoording van die besluit. Dit was ‘n blatante belediging vir die Christene in die Kerk wat nog glo dat Jesus geglo behoort te word.

Hierstaanek het toe ‘n sarkastiese artikeltjie gepos: “Die Algemene Sinode besluit Jesus was verkeerd.”  https://hierstaanek.com/2013/10/09/die-algemene-sinode-besluit-jesus-was-verkeerd/

Die artikel het viraal gegaan. Dit het tot op hede meer as 17 000 trefslae op hierstaanek.com gehad en is op tientalle facebook blaaie woordeliks gesny en geplak. Ons kan met vertroue aanneem dat die artikel meer as 20 000 keer gelees is. Dit is meer as die oplaag van Kerkbode. (Wat Maandagoggende in elk geval ongelees in die gemeentes se asblikke beland.) Dit is duidelik dat die Algemene Sinodes van 2011 en 2013 se kettery ‘n rou senuwee by lidmate geraak het, soos weerspieel in die gewildheid van die artikel.

Kobus Gerber skryf onlangs in Media 24 se koerante dat daar “verwydering tussen die NG lidmate en die leierskap” is. Hy dink skynbaar dit is maar omdat ons in ‘n tyd lewe waarin daar ‘n kultuur van verwydering is. Dr Gerber, jy is verkeerd. Daar is verwydering omdat die NG Kerk leierskap gese het Jesus was verkeerd. Ons kan julle nie meer vertrou nie omdat julle nie vir Jesus vertrou nie! Julle glo nie wat Hy se nie!

Gaan die NG Kerk leierskap vir Jesus om verskoning vra dat hulle Hom gelaster het deur te beweer Hy was verkeerd oor die duiwel?

Duidelik nie. Die agenda van die Algemene Sinode van 2015 is hier: http://ngkok.co.za/kennisg/201526/Agenda%2016de%20Algemene%20Sinode%202015%20Online.pdf

Kyk na die studiestuk in die dokument: Hulle oplossing is nie om uit te vind wat die Bybel oor die saak leer nie maar om die predikante wat die Sinode bywoon te breinspoel dat ons die Bybel op ‘n postmoderne manier moet dekonstrueer, sodat ons kan bewys dat die duiwel nie bestaan nie. Die Bybelonkunde in die stuk is asembenewend, en dit kom amper woordeliks uit Dr Ben du Toit, hy wat die maagdelike geboorte van ons Heer in die openbaar ontken, se speelboek. (Beklemtoning is myne)

In die voorwetenskaplike konteks van die Bybelse geskrifte is vreemde, ongewone en selfs onhanteerbare gedragsverskynsels op ander maniere verklaar. Siekte en vreemde gedragspatrone is in die NuweTestamentiese tyd toegedig aan ʼn stryd tussen of met geeste in so ʼn persoon. Daar was goeie geeste (gewoonlik in verband gebring met verskillende gode, selfs engele of God) en slegte/bose geeste (gewoonlik in verband gebring met die duiwel/Satan). Oor die hele historiese spanwydte van die ontstaansgeskiedenis van die Bybelse geskrifte (van ongeveer 1,500 jaar) is daar nie altyd op dieselfde manier hieroor gedink nie.

In die grootste gedeelte van die Ou Testament, byvoorbeeld, lees ons nooit van bose geeste, bose gode of die duiwel/Satan nie. Die stryd was eerder om Israel se ontrou aan die Here, deur agter “ander gode aan te loop”. Hierdie gode was in sommige gevalle pure illusie, terwyl mense in ander gevalle geglo het dat hulle werklik was. Dit is alom bekend dat die Nuwe Testament ʼn ander siening oor die geesteswêreld het, sterk beïnvloed vanuit die kontak wat die ballinge gehad het gedurende die ballingskaptydperk in Babilonië/Persië. Die punt is egter dat hierdie geestelike stryd (om beheer en besit van die mens) sigself voltrek het binne-in ʼn individu, of groep van individue.

AGENDA vir die 16de vergadering van die ALGEMENE SINODE van die NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK 2015, bl 285

Jesus se uitsprake dat die duiwel ‘n leuenaar en ‘n moordenaar is, is dus volgens ons leierskap verkeerd. Maar ons kan Hom verskoon omdat Hy nie die wetenskaplike kennis gehad het wat ons nou het nie.

Mag God die NG Kerk genadig wees.

Wynand Louw

Naskrif: 

Vir ‘n volledige uiteensetting van die waarom ek se hierdie wys op asembenewende onkunde oor die Bybel, lees asb hierdie dokument.  https://hierstaanek.files.wordpress.com/2012/02/ben-du-toit-resensie.pdf

Ek plak die relevante deel hier in.

Daar is omtrent 80 verwysings na duiwels en demone in die Nuwe Testament. In 11 hiervan word die onderskeid baie duidelik getref tussen duiwelbesetenheid en natuurlike siektes .

Mat 4:24: Die mense het toe die siekes met allerhande kwale en pyne, dié wat in die mag van bose geeste was, geestelik versteurdes en verlamdes na Hom toe gebring, en Hy het hulle gesond gemaak.

Let op dat geestelike versteurdes/epileptici hier apart genoem word van duiwelbesetenheid. Dit is dus volgens die Bybel twee verskillende toestande.

Mat 10:8 Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet.

Mark 1:32 Toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en dié wat in die mag van bose geeste was, na Hom toe gebring.

Hier is siekes wat genees moet word en duiwelbesetenheid weer twee afsonerlike kategorieë. Sien ook Mat 8:16, 10:8, Mark 16:17, Luk 4:40, 9:1, 13:32, Hand 19:12. Epilepsie word slegs in een geval van duiwelbesentenheid gespesifiseer. Daar word op ander plekke duidelik onderskeid gemaak tussen duiwelbesetenheid en epilepsie wat nie deur demone veroorsaak word nie. In meeste vertalings van Mat 4:24 word verwys na epileptici – mense wat konvulsies kry, terwyl die NAV die woord “geestelike versteurdes” gebruik.

Du Toit se voorstelling dat die mense van Jesus se tyd geglo het dat alle siektes deur die duiwel veroorsaak was is dus eenvoudig vals. Dit is ‘n strooipop wat hy opstel om af te skiet en dan te vervang met sy “wetenskaplike / post-wetenskaplike” wêrelbeeld waar ons nou sou weet dat siektes deur kieme veroorsaak word. As sodanig is dit dus geen geldige argument dat die duiwel nie bestaan nie.