Sint Francis word vandag as volg aangehaal:

Verkondig die Evangelie ten alle tye, en wanneer dit nodig is, gebruik woorde.

Die Bybel sê egter in Romeine 10:17

Die geloof kom dus deur die prediking wat ‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus.

Ongelukkig ontken mense vandag dat dit ALTYD nodig is om woorde te gebruik. Francis se woorde beteken dus vandag dit:

Niemand mag op ‘n leë maag hel toe gaan nie.

Mag God ons kerk bewaar van ‘n neo-Franciskaanse missiologie!