In Kerkbode van 6 Maart 2015 is ‘n verklaring publiseer wat deur 35 pro-Belhar predikante en gemeentelede opgestel is om hulle misnoë uit te spreek teenoor die feit dat Vrystaatse gemeentes die voorgestelde verandering van Artikel 1 met ‘n oorweldigende meerderheid verwerp het.

Die Vrystaatse gemeentes van die NG Kerk het oorweldigend gestem teen die voorgestelde Artikel 1 van die Kerkorde wat ruimte sou maak vir lidmate om die Belydenis van Belhar as belydenisskrif te onderskryf. ’n Groep van 35 Vrystaatse predikante en lidmate wat Belhar wél onderskryf, het die onderstaande verklaring uitgereik. Hulle nooi ander lidmate wat wil, om hulle name by die lys te voeg. Die groep sê: “Op hierdie manier sal ons graag ’n bydrae wil maak wat die kerk, wat onder die regering van Christus staan en deur die Woord e Gees gelei word, dien.”

Kerbode, 6 Maart 2015

Hierdie is ‘n ope brief aan dié 35 lidmate en ander pro-Belhar lidmate in die NG Kerk.  https://hierstaanek.files.wordpress.com/2015/03/belhar-brief.pdf

Ek versoek graag enigeen wat voel dat hy Belhar Bybels kan regverdig om dit hier in die kommentaar te pos.

Wynand Louw