Hierstaanek het die afgelope tyd twee artikels oor dwaalleer in Kerkbode publiseer:

Daar was ook ‘n resensie oor ‘n boek van Marcus Borg en John Dominic Crossan oor Jesus se laaste lewensweek. Ds Johannes de Koning spreek Kerkbode skerp aan op sy blog (sien die artikel hier onder).

En raai wat: Neels Jackson kontak wraggies vir Ds de Koning, en eis dat hy die blogpos verwyder en om verskoning vra.

Hier is wat Ds de Koning op sy blog skryf n.a.v. Neels se protes:

Ek het ‘n skerp reaksie van Neels Jackson van DIE KERKBODE ontvang, waarin hy dit van my verwag om die Blogpost te verwyder en ‘n verskoning te plaas.

Ek het soos volg gereageer :

Beste Neels

Baie dankie dat jy die moeite gedoen het om teenoor my, ‘n eenvoudige dominee op die platteland te reageer. Ek beskou jou as ‘n goeie joernalis, al sou ek nie altyd met jou inhoudelike beklemtonings saamstem nie.

Broer Neels, die laaste paragraaf (wat ek toegee skerp gestel is) moet teen die agtergrond van die reaksie as geheel gelees word. Die resensent is buitengewoon positief oor Borg, soveel so dat sy haarself as ‘n “Borg meisie” tipeer en haar positiewe waardering by implikasie vir “al sy boeke” laat deurskemer. Onthou ook asseblief dat Die Kerkbode nie ‘n teologiese vaktydskrif is nie, maar die kerk se koerant vir gewone lidmate. As ‘n resensent haar in gloeiende positiewe terme uitspreek oor Borg se boek(e) dink jy nie tog eerlik, Neels dat die gemiddelde lidmaat die (gevaarlike) gevolgtrekking sou kon maak dat hierdie man se teologie in geheel suiwer en opbouend is nie? Is dit dan nie positiewe propagering van dwaling nie? Dis mos tog nou ook nie so dat Borg (en ek weet jy weet dit baie goed) net so effens hier en daar van ons Gereformeerde waarhede verskil nie. (Selfs die resensent het die duidelike aanvoeling en het dit by kollegas verneem, dat sy teologie “vrydenkend” is.) Die hele koers van sy denke, Neels is teen dit wat evangeliese Christene glo. Die gevare van sy (en ander) se liberale denke is mos onder meer deur ‘n bekwame teoloog soos Adrio König duidelik uitgewys.

Neels, ons moet altyd oop vir oortuiging wees, maar ek voel dis reg om op te staan vir die waarheid en dis nodig om dit ‘n slag hard en duidelik te sê. Ek is nie ‘n eng persoon wat dink ons moet oor elke i se dotjie en t se kruisie saamstem nie, maar as dwaalleraars wat die liggaamlik opstanding van Jesus ontken se standpunte deur ons amptelike kerkblad(al is dit dan baie subtiel) bevorder word, gaan ek nie stilbly nie! As ek hieroor moet pak kry dan sal ek maar die pak vat!

Vriendelike groete (en steeds oop vir gesprek)
Johannes de Koning

Die blogpos begin hier.

Tuesday, December 2, 2014

KERKBODE ONTSTEL

– Is DIE KERKBODE hoegenaamd nog opbouende leesstof vir gelowiges?

In die KERKBODE van 7 November 2014* is daar ‘n rubriek getiteld LEES DIÉ BOEK deur Ronell Bezuidenhout, ‘n leraar van die NG Kerk. Sy kies toe die boek, “THE LAST WEEK” geskryf deur Marcus Borg en John Dominic Crossan. Ronell raak liries oor die boek, soveel so dat sy haarself beskryf as ‘n “Borg meisie!” Is besondere bewondering vir een of ander teoloog noodwendig verkeerd? Seker nie. Nou wat pla my dan?

Marcus Borg is een van die leidende figure van die sogenaamde Progressiewe Christendom, wat radikaal verskil van die behoudende Evangeliese Christendom. Met Evangeliese Christendom bedoel ons diegene wat vashou aan die kernwaarhede van die historiese Christelike geloof van alle eeue soos sonde en vergifnis, die plaasvervangende en versoenende sterwe van Jesus Christus, redding deur geloof in Jesus as die engste weg tot saligheid en lewe na die dood. Die sogenaamde Progressiewe Christendom gaan ‘n heel ander koers op. Hulle sê dat God in elke godsdiens geken kan word, dat leerstellige waarheid nie belangrik is nie en is meer gesteld op die bevordering van sosiale en politieke sienings as die redding van sondaars!

Soos te verwagte word die gesag van die Bybel deur hulle ernstig onder verdenking geplaas. Borg beweer :

“I let go of the notion that the Bible is a divine product. I learned that it is a human cultural product, the product of two ancient communities, biblical Israel and early Christianity. As such, it contained their understandings and affirmations, not statements coming directly or somewhat directly from God.”

Oor Jesus se geboorte en kruisdood het hy die volgende te sê :

“Jesus almost certainly was not born of a virgin, did not think of himself as the Son of God, and did not see his purpose as dying for the sins of the world.”

Ook word die liggaamlik historiese opstanding van Jesus deur Borg ontken :

“I do not think that the gospel stories of Easter require us to think of the resurrection in material physical terms. I see them as parables of the resurrection. Parables are about meaning. They are truth-filled and truthful stories, even as they may not be literally factual.”

Borg aanvaar wel die opstanding, maar bloot as ‘n “ervaringsmatige werklikheid.”** Volgens hom beleef Christene Jesus na sy dood as iemand wat die kwaliteite van God het.

Crossan is net so ver van die waarheid af. Sy siening van die opstanding word onder andere so beskryf :

“He proposes that it is historically probable that, like all but one known victim of crucifixion, Jesus’ body was scavenged by animals rather than being placed in a tomb.” (n.a.l.v. Jesus: A Revolutionary Biography -1994)

Nou is die vraag net, kan sogenaamde teoloë wat al hierdie basiese leerstellings van die Christelike geloof ontken, nog hoegenaamd as Christene beskou word? (Wat sou jou sienings dan moes wees om as ongelowige geklassifiseer te word?) En hoe kan ‘n NG predikant in gloeiende terme oor diesulkes se boeke skryf? Wat verkondig sy dan? Mens wonder…

‘n Mens wonder ook of DIE KERKBODE nog enigsins aanspraak kan maak om ‘n Christelike tydskrif te wees, laat staan nog die amptelike koerant van ‘n kerk wat beweer om die Drie Formuliere van Eenheid te bely. Dwaling word dan nou positief gepropageer. Hoeveel “kerk” is nog oor of het dit dalk bloot ‘n “bode” geword, en van wat?***

*My reaksie is bietjie laat, ek weet. Ons gemeente is egter nie ingeteken op DIE KERKBODE nie. Hier kom net so af en toe ‘n gratis promosie eksemplaar aan.

**Lees gerus Adrio König se “DIE EVANGELIE IS OP DIE SPEL” Hierin skryf hy duidelik oor die dwalings onder ons teoloë en die gevolge daarvan vir die kerk.

*** Ja, ek weet in die einste uitgawe van die Kerkbode is ‘n inspirerende artikel oor sendingwerk in Papua Nieu-Guinee. Sulke mooi nuus kan egter nie mens se teleurstelling oor die Kerkbode uitkanselleer nie. Een vlieg bederf immers ‘n hele bord kos!

KAN ONS IN DIE LIGGAAMLIK HISTORIESE OPSTANDING VAN JESUS GLO? (Kliek op SPOKE EET NIE VIS NIE)

Die sogenaamde Progressiewe Christendom wil soms suggereer dat Evangeliese Christene net bekommerd is oor siele en die hiernamaals. Dis natuurlik nie waar nie. Evangeliese Christene het nog altyd besef dat waar ons die evangelie bring daar ook aan mense se fisiese behoeftes en omstandighede hier en nou aandag gegee moet word. So is ons gemeente tans by die Boesmans op Tsintsabis betrokke deur verkondiging van die Woord, maar ook deur praktiese optrede om nood te help verlig!