http://debat.maroelamedia.co.za/2014/11/26/die-belhar-debat-god-dieselfde-god-vir-ryk-en-arm-verontregtes-en-bevoorregtes/

Hier is ‘n artikel van Ds Petrus Kriel van Levubu. ‘n Vars bries van goeie Bybeluitleg! Die “Armes” in Lukas 6 is die “Armes van gees” van Mattheus 5. Dus verwys “armes” in die Bybel na God se verbondsgemeenskap.

Let ook op dat hy die sonde van Belhar tereg gelykstel aan die sonde van Apartheid: Om God te identifiseer met ‘n spesifieke polities-maatskaplike groep. Apartheid het beweer “God is op besonderse wyse die God van die Afrikaners.” Belhar beweer “God is op besonderse wyse die God van die armes, noodlydendes en verontregtes.”  Daar is in beginsel geen verskil tussen die twee nie.