Ds Danzfuss is aktuarius (Kerkregkenner) van die Sinode Hoëveld.

Hy het die volgende reaksie op Prof Niemandt se regstelling van die wanvoorsellng in die pers uitgereik:

Dankie vir die gedeeltelike regstelling, maar die vraag bly steeds: Is Beeld dan regtig so ‘n onbetroubare koerant dat Beeld so ver sou gaan om vir prof Nelus in direkte aanhalingstekens valslik te kwoteer? Hier word nie gesê wie se fout dit was nie.

♦ Indien dit Beeld se fout was behoort Nelus en die ASM daarop aan te dring dat die saak in die Beeld reggestel word. Al die duisende mense wat Beeld lees, lees tog nie die kerk se Facebook nie.

♦ Indien die Beeld vir Nelus wel reg aangehaal het, behoort hy openlik in die Beeld verskoning te vra vir dit wat hy gesê het.

Ek en baie ander lidmate was hoogs ontsteld toe ons die berig gelees het. Hierby aangeheg is my antwoord wat ek daarop ingestuur het, maar soos ons reeds jare lank gewoond is, plaas die media nie maklik briewe of artikels wat nie pro-Belhar is nie.

Groete

Theo Danzfuss

En hier is die brief waarna hy verwys:

BELHAR AANVAAR?… ’N INFAME ONWAARHEID!

In Beeld van 6 November 2014 word prof. Nelus Niemandt soos volg aangehaal: “Lidmate moet onthou dat die NG Kerk reeds die Belydenis van Belhar aanvaar het.” En bietjie verder weer: “Maar die NG Kerk het die belydenis dan reeds aanvaar. Hoekom het daardie mense nie toe al uitgeloop nie?”

Juis omdat daar uiteenlopende vertolkings was van die Algemene sinode 2011 se besluit oor Belhar, het die Algemene sinode in 2013 die vertolking onderskryf dat daardie besluit slegs vertolk moet word as ‘n voorneme (voorneme word op die AS se webwerf in vet letters gedruk)! Die besluit om Behar belydenis te aanvaar kan die Algemene Sinode eers neem nadat die volle stemprosedures deur al die gemeentes en sinodes gevolg is, en dan ook slegs indien al die vereiste tweederde meerderhede verkry is. Om nou te sê: “Lidmate moet onthou dat die NG Kerk reeds die Belydenis van Belhar aanvaar het” is ’n totale wanvoorstelling.

Wat is dan die sin om ons lidmate en kerkrade en sinodes nog te laat stem?

Die artikel is verder nog in verskeie ander opsigte ontstellend: Die ASM se uitdruklike
versoek om die gesprek binne die kerk, weg van die openbare media af te hou, geld blykbaar slegs vir lidmate wat teen die aanvaarding van Belhar is. Die bewering “dat lidmate nie die belydenis se teologiese integriteit bevraagteken nie” laat mens fluit van verbasing. Kan ’n mens regtig nog so uit voeling wees met die werklikheid? Daar is tog talle boeke en artikels deur leraars en lidmate gepubliseer wat ernstig beswaar maak juis teen Belhar se teologiese bedenklikheid. Hoewel die sinode se bronnelys en “gereedskapkis” baie eensydig pro-Belhar is, bestaan daar baie dokumente wat die teologiese dwalinge van Belhar aantoon. Voorbeelde hiervan kan gevind word by webwerwe soos http://www.glodiebybel.co.za In genoemde artikel word ook gespog dat die Oostelike sinode met 73% ten gunste van die wysiging van ons belydenisgrondslag gestem het, maar daar word verswyg dat die gemeentes van dieselfde Oostelike sinode met ’n baie groot meerderheid daarteen gestem het. Sulke eensydige en propagandistiese informasie bevorder beslis nie die deursigtigheid of die geloofwaardigheid van die stemproses nie.

Theo Danzfuss.

Beel 6-11-2014 oostelike sinode_pagenumber.001