Hier is wat Julian Muller in die nuutste Kerkbode sê:

Vraag: Dra die Bybel na jou mening meer gesag as ander geskrifte … en, indien wel, waarom?

Julian Muller antwoord: Die Bybel dra nie inherent gesag nie. Ons is nie Bybelaanbidders nie. Die gesag wat die Bybel dra, is gesag wat deur die tradisie van die geloofsgemeenskap waarvan ons deel is, daaraan toegeken is. Binne ons geloofstruktuur dra die Bybel groter gesag as ander geskrifte. Dit beteken egter nie dat die Bybel nie ook aan kritiese wetenskaplike ondersoek onderwerp moet word nie. Dit gaan meer oor die verstaan van en interpretasie van die Bybel as oor ’n soort pietistiese aanhang van en selfs aanbidding van die Bybel as boek.

Vir ‘n transkripsie van die volledige Kerkbode artikel, kliek hier: http://www.glodiebybel.co.za/index.php/geloofskwessies-m/69-godsbeskouing-kat/845-10-vrae-aan-julian-muller.html

Het die Bybel inherente gesag?

Het enige woorde inherente gesag?

As my jongste dogter vir my oudste dogter sê “Ruim op jou kamer!” dra dit geen gesag nie. As ek vir my oudste dogter sê “Ruim op jou kamer!” dra dit baie gesag. Woorde soos “ruim op jou kamer!” het nie inherente gesag nie. Persone het wel. As ek iets sê dra my woorde inherent gesag omdat ek inherent gesag het.

Die Bybel se gesag is inherent – nie omdat dit woorde is nie, maar omdat die die woorde van ‘n Persoon is. God.

Deur te sê die Bybel het nie inherent gesag nie beweer Muller dus een van twee dinge: Hy ontken dat die Bybel die woord van God is, of hy ontken dat God gesag het oor mense.

Dan sê hy nog iets: Die Bybel se gesag is afgelei van die tradisie van die geloofsgemeenskap. Dit beteken dat die gesag van die geloofsgemeenskap staan bo die gesag van God – indien hy sou toegee dat die Bybel die die woord van God is.

Met hierdie woorde trek Muller ‘n streep deur die Goddelike inspirasie van die Bybel, en ook ‘n streep deur die feit dat die Heilige Gees die leser van die Bybel oortuig van die waarheid daarvan.

Hier is ‘n onderhoud met Kevin DeYoung, ‘n gereformeerde predikant wat steeds glo in die gesag van die Bybel. Wat hy in die video verduidelik is die Gereformeerde Leerstelling van die Skrif. Dit is wat die NG Kerk voorheen geglo het.

Vergelyk dit met wat Muller en dus die NG Kerk nou glo. (Mens moet aanneem dat dit is wat die NG Kerk nou glo want Kerkbode publiseer wat hy sê sonder teëspraak. En hy is aangestel as visie dekaan van Tukkies se teologie fakulteit terwyl hy hierdie heidense drek oor die Bybel verkondig het. En Nelus Niemandt het in dié tyd gesê “Daar is geen dwaalleer by Tukkies nie.”)

NS: Is dit onregverdig om te sê dat Kerkbode saamstem met Muller? Ek glo nie so nie omdat Kerkbode nie ‘n sekulêre nuusblad is wat opinies moet publiseer nie. Kerkbode is die amptelike mondstuk van die NG Kerk, en as mondstuk van die kerk het Kerkbode slegs een opdrag: Om die evangelie van Jesus Christus te verkondig.