Dr Plaatjies van Huffel, moderator van die VGKSA oor of ‘n belydenisskrif voorwaarde moet wees vir lidmaatskap: 

“Die standpunt van die VGK is egter dat die onderskrywing van al die belydenisse sonder dwang geskied. Dit geld die belydenis van Belhar, maar dit geld ook al die ander belydenisskrifte. Wat die VGK betref, het ons nog altyd konsekwent gesê die belydenis van Belhar moet presies net soos die ander behandel word, en dit beteken inderdaad sonder belydenisdwang.”

Rapport 2013-10-12

http://www.rapport.co.za/Weekliks/Nuus/Nie-almal-tevrede-oor-Belhar-besluit-20131012

En ‘n rukkie later:

Die NGK se sinodebesluit oor die Belydenis van Belhar (dat dit as belydenisskrif deel is van die belydenisgrondslag van die NGK, maar dat lidmate self kan besluit of hulle dit wil onderskryf of nie) noem sy ’n “groot deurbraak wat twee groepe wat kon skeur, bymekaar hou. Dit bied ons ruimte om vorentoe te gaan met kerk-eenwording. Ons groei na mekaar toe, om mekaar te hoor.”

Maar, sê sy beslis, máár: “Sou die VGK en NGK herenig, sal dié dubbelopsie nie kerkregtelik houdbaar wees nie en ons sal moet besluit hoe ons dit gaan hanteer.”

Rapport 2013-11-10

http://www.rapport.co.za/Rubrieke/HanlieRetief/Die-leeu-se-brul-is-sag-20131109

Wat beteken dit?

Dit beteken dat indien vereninging met die VGKSA plaasvind soos beplan alle belydenisskrifte van die NGK “sonder dwang” sal wees. Ons hele belydenis sal opsioneel wees.

Lees my bespreking oor die Quia vs Quatenus beginsels hier

Ek plak hieronder ‘n brief van Dr Willie Cilliers van Kuilsrivier gemeente aan sy lidmate in.

Dr Cilliers glo nie Jesus is uit ‘n maagd gebore nie. Mens kan dus net aflei dat Maria owerspel gepleeg het en gelieg het daaroor. Die hele storie oor die engel en die Heilige Gees is ‘n bedrogspul wat sy uit haar duim gesuig het om haar bas te red.

As Dr Cilliers reg is, kan ons die Bybel dan enigsins vertrou? Kan Jesus ons dan red? Sy ma was tog by implikasie volgens Dr Cilliers ‘n slet en bedrieer!

Indien Dr Cilliers se gemeente geskok is deur sy heidense, antchristelike leer, kan hulle hom afdank, op grond daarvan dat hy in sy dienskontrak met hulle onder eed verklaar dat hy glo dat die belydenisskrifte ooreenkom met die Woord van God.

As die belydenisskrifte opsioneel is, is daar geen kontrakturele gronde waarop Dr Cilliers in die pad gesteek kan word nie. Hulle is vasgevang in die kloue van ‘n antichristelike dwaalleraar. 

Indien die NG Kerk stem om deel te word van die VGKSA sal dit die einde van die NG Kerk as deel van die liggaam van Christus wees, omdat dwaalleraars, wolwe in skaapsklere, vrypas sal hê om die kudde te verskeur.

Dwaalleer vernietig lewens. Dit vernietig huwelikke. Dit stuur mense hel toe. En die enigste kerkregtelike verweer wat ons gemeentes daarteen het is die belydenisskrifte.

Ek dink nie die NGK kan dit bekostig nie.

Wynand Louw

Maagdelike geboorte