Waarom is Belhar onaanvaarbaar?

Om die vraag te antwoord moet ons ‘n teenvraag vra: Wat is die gronde van God se guns aan die mens?

  • Is dit die mens se goeie werke?
  • Is dit die mens se ras of geslag?
  • Is dit die mens se sosiale of politieke omstandighede?

Die Gereformeerde Belydenis is baie duidelik hieroor: Daar is slegs een grond vir God se guns aan die gevalle mens: God se genade. En Hy skenk sy genade aan wie Hy wil, op grond van Sy ewige, onkenbare raadsplan.

Kyk wat sê Paulus in Romeine 9
Toe haar kinders nog nie gebore was nie en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar gesê: “Die oudste sal die jongste dien.” Daar staan ook geskrywe: “Vir Jakob het Ek liefgehad, maar vir Esau het Ek gehaat.” Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing; dit hang dus nie af van wat ‘n mens doen nie, maar van Hom wat jou roep. 14 Wat moet ons hieruit aflei? Dat God onregverdig is? Beslis nie! 15Vir Moses het Hy gesê: “Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees, en Ek sal My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.” 16 Dit hang dus nie af van ‘n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. 17In die Skrif sê God immers vir die farao: “Juis hiervoor het Ek jou teen My in opstand laat kom: dat Ek in jou my krag kan toon en dat my Naam oor die hele aarde verkondig kan word.” 18 Dit is dus inderdaad so dat God Hom ontferm oor wie Hy wil, en dat Hy verhard wie Hy wil.

Belhar ontken hierdie beginsel direk in Artikel 4:
“…  dat Hy in ‘n wêreld vol onreg en vyandskap op ‘n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die veronregte is…”

Belhar vestig hier die beginsel: Die mens se sosiale, politieke en maatskaplike posisie is ‘n grond vir God se guns aan die mens.

As jy my nie glo nie, verander een of twee woorde in Artikel 4:  “…dat Hy in ‘n wêreld vol onreg en vyandskap op ‘n besondere wyse die God van die blankes, Europeers en regerende klas is…”

Daar is in beginsel geen verskil tussen Artikel 4 van Belhar en my veranderde weergawe nie. Ek het slegs een maatskaplike/politieke groep vervang met ‘n ander. Skok my weergawe jou? Dan behoort Belhar Artikel 4 jou nog meer te skok, want mense beweer dit stem ooreen met die Woord van God.

God sê wel dat ons vir die armes moet omgee en sorg. Maar Hy sê ook ons moet ons vyande liefhê. Ons moet vir ons vyande sorg. (Romeine 12:19-21) Beteken dit Hy is op ‘n besonderse wyse die God van al ons vyande? As mens die voorstanders van Belhar se redenasiepatroon volg, beslis. Dan is God op ‘n besonderse wyse die God van elke vyand van die Kerk: Moslems, ateiste, vervolgers van die kerk, selfs Boko Haram wat in die afgelope paar maande tientalle kerke aangeval en honderde Christene vermoor het…  Is God op ‘n besonderse wyse die God van Boko Haram? Hy gee ons tog die opdrag om hulle lief te hê en vir hulle te sorg!

God het hulle lief. Maar is Hy op ‘n besonderse wyse hulle God?

Is Hy op ‘n besonderse wyse Boko Haram se God as hulle arm en onderdruk is?

Die antwoord is duidelik nee. Die Bybel leer slegs dat God op ‘n besonderse wyse die God van die verbond en Sy uitverkorenes is.

Belhar is gevaarlik, want dit ondermyn die evangelie van verlossing uit Genade Alleen. As sodanig behoort it deur alle weergebore kinders van God, wat slegs vasklou aan Sy genade, verwerp word.

Wynand Louw