Ons word vandag bombardeer met die idee dat ons verdraagsaam wees. Maar wat beteken dit?

Deur die geskiedenis van die mensdom het dit nog altyd beteken: “Ek stem beslis nie saam met wat jy sê nie maar jy het die reg om dit te sê.”

Vandag beteken dit: “Dit wat jy sê is nie minder of meer geldig of waar as my eie opinie nie. Beide ons opinies is waar al weerspreek ons mekaar.”

Kyk wat sê Don Carson