Ben du Toit glo dat die wetenskap bewys dat die duiwel nie bestaan nie. 

Dit toon ‘n asembenewende naïewiteit en onkunde oor die aard van die wetenskap. Tog het hy en ander missionarisse van die nuwe “evangelie” dit goed gedink om die volgende aan die regering te stuur (kliek hier).

Recommendation
In such a context, and in light of the precautionary principle and a sense of responsibility for future generations, the DRC, URCSA and RCA urge government to prohibit any further exploration of natural gas through hydraulic fracturing instead of introducing a regulatory framework for such exploration.

We are not convinced that any such a regulatory framework will avoid the long-term contamination of water sources. Instead there is a real danger that hydraulic fracturing will not necessarily advantage impoverished rural communities while its disadvantages will disproportionally affect those who are already vulnerable. If so, any decision by the current government to allow further exploration and eventual extraction of shale gas through hydraulic fracturing will place a heavy burden on generations to come. Given the many variables it is questionable whether the government can take a decision in this regard with any degree of confidence. It will be judged by generations to come for any short-sightedness.

We would appreciate the opportunity to state our case to the responsible
governmental structure, if requested. For this purpose, please direct enquiries to Dr Ben du Toit at kommunikasie@kaapkerk.co.za

Die vraag is: Het iemand wat glo dat die sekulêre wetenskap kan bewys dat Jesus verkeerd was toe Hy gesê het die duiwel bestaan, die wetenskaplike insig om die regering te kan raad gee oor hidrobreking?

Maar die opstellers sê tog duidelik dat hulle nie die wetenskaplike insig het om so ‘n uitpraak te maak nie. Nee, hulle baseer hulle raad aan die regering op hulle teologie. En kyk hoe bisar is dit!

• The Holy Spirit is according to the Christian faith the “Giver of Life”, our source of inspiration, the force that makes the world go round, the ultimate source of energy – so that any debate on energy ultimately has to discern the movement of the Spirit.

Die Heilige Gees is die bron van alle energie. En hy bedoel met “bron” nie bloot die Skepper van energie nie. Hy bedoel dit in die sin dat ‘n dam se water ‘n bron van drinkwater is. Du Toit glo die Heilige Gees is self die energie waaruit materie geskep is. (Einstein leer mos dat energie en materie wisselvorme van die selfde ding is). Kyk wat sê hy in sy boek “God? Geloof in ‘n postmoderne tyd”

Op hierdie manier kan mens met die Godheid in ‘n persoonlike verhouding leef en word sy spiritualiteit (die Gees van God) ook deel van die energievelde en atoomsamestelling van die mens.

Alhoewel du Toit hewiglik ontken dat hy ‘n panenteïs is, is hierdie uiters persoonlike stelling van hom in sy boek ‘n panenteïstiese geloofsbelydenis. Hy glo God is die substans van die skepping. Hy lieg dus as hy sê hy is nie ‘n panenteïs nie. Die enigste ander moontlikheid is dat hy nie weet wat die woord beteken nie, en ek kan dit nie glo nie omdat hy ‘n man met ‘n doktorsgraad in teologie is.

Skielik maak die stelling dat “enige debat oor energie die beweging van die Gees moet onderskei” sin op ‘n bisarre manier. Sy redenasie is as volg: Die Gees van God is volgens hom dieselfde energie wat ons verbrand – ons moet energie dus gebruik op ‘n sosiaal aanvaarbare manier. Die sosiale evangelie. Bevrydingsteologie.

Dus: Daar is ‘n direkte verband tussen panenteïsme, die sosiale evangelie en bevrydingsteologie. Du Toit gebruik hier ‘n panenteïstiese wêreldbeeld om sosiale geregtigheid te bepleit.

Kyk wat sê Cooper oor die verband tussen  panenteïsme en bevrydingsteologie:

Although not all liberation theologians embrace panentheism, many have found its alternative view of God and the world attractive for several reasons. First, liberationists are suspicious of classical theism because its sovereign, transcendent God looks like an absolute monarch and often has been used to sanction oppressive and unjust social orders. Panentheism views God as more immanent, sympathetic, and cooperative with humans. Second, like panentheism since Hegel and Schelling, liberation theology insists that salvation begins in this world, transforming social structures. Both theologies emphasize the coincidence of world history and redemptive history. Finally, there are themes in panentheism that appeal to particular kinds of liberation theology. For example, social-political liberationists appeal to Teilhard and Moltmann for social models of the Trinity and the God-world relation. Feminists appreciate allusions to the feminine aspect of the divine in the writings of Bohme, Schelling, Tillich, Hartshorne, and Moltmann. Ecological theologians resonate with the ancient tradition that the world is God’s body. For a variety of reasons, panentheism is attractive to liberation theology.

Much liberation panentheism is implicit simply because its focus is on practical theology and social ethics rather than the ontology of the God-world relation. When explicated, however, these theologies exhibit the characteristic features of modern dynamic panentheism.’

(Cooper: Panentheism. The other god of the philosophers, from Plato to the present.)

Dit demonstreer waarom die panenteïste in ons kerk Belhar so lief het. Artikel 4 van Belhar is onbeskaamde bevrydingsteologie in direkte stryd met die Gereformeerde belydenis.

4. Ons glo dat God Homself geopenbaar het as die Een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring; dat Hy in ’n wêreld vol onreg en vyandskap op ’n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die veronregte is en dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te volg…

Jesus se opdrag aan die Kerk was om die Evangelie te verkondig. Hierdie aanmatigende brief aan die regering val buite Jesus se opdrag aan die Kerk.

Pasop: Die Bybel het streng waarskuwings aan vals profete wat wat uitsprake maak wat nie van God kom nie!