Sien asb hierdie artikel in Rapport!

Kerksweer Bars Oop.

http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/Kerksweer-bars-oop-20131116

Span 1: Bybelmedia, onder leiding van Danie Mouton en  Pieter Fourie en met die ondersteuning van moderamenlid en aktuarius Johann Ernst.

Bybelmedia onder leiding van Pieter Fourie is daarvoor bekend dat hulle die Evangelie verloën deur die ondersteuning en verkondiging van New Age Guru Pierre Teilhard de Chardin se New Age teologie wat sê dat die mens God is, die onkenning van die bestaan van die hel en die liggaamlike opstanding uit die dood. (Pieter Fourie beweer in Kerkbode die hemel is nie ‘n “plek” nie, en in ‘n ander artikel deur Jaap Durand wat hy geplaas het, dat die hel ook nie bestaan nie.) Johann Ernst is een van die voorvegters vir die “duiwel bestaan nie” faksie. Die ouens wat beweer Jesus het ‘n ligte mistykie gemaak toe Hy gesê het die duiwel is ‘n leuenaar en ‘n moordenaar. Alhoewel Johann nie sommer in die openbaar bely dat die duiwel nie bestaan nie, is hy tog daar soos ‘n bulhond om enigiemand te beskerm wat dit wel beweer.

VERSUS

Span 2: Jean Oosthuizen, eks-nuusredakteur van Kerkbode en eertydse protegé van die moderamen, en sy groot skare van fênbois en fêngirls. Jean is veral bekend vir sy verwerping van die evangelie in die boek “Hier Staan Ek” (Niks met HIERDIE webwerf uit te waai nie), sy vieslike taalgebruik op die internet, sy minagting vir enigiemand wat die ware evangelie verkondig en Kletskerk – ‘n (nou skynbaar uitgediende) internet versamelplek vir mense wat gal braak teen die evangelie.

En ons, wat veg vir die behoud van die ware evangelie in die NG Kerk? Ons sit maar op die kantlyn en eet ons biltong in blye afwagting vir wat die HERE vir die NG Kerk gaan doen.

Lees maar weer die storie van koning Josafat:

2 Kron 20:20 Josafat-hulle is die volgende môre vroeg uit na die Tekoawoestyn toe. Terwyl die manne vertrek, het Josafat daar gestaan en hulle toegespreek: “Luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem! Stel julle vertroue in die Here julle God, en julle sal vas staan. Stel julle vertroue in sy profete, en dit sal goed gaan met julle.”
21 Josafat het met die volk oorleg gepleeg en toe sangers laat plek neem voor die gewapende manne. Hulle het vooruit geloop in hulle gewyde klere en die Here geloof met die woorde: “Loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie.”
22 Juis toe, toe die sangers met die lofprysing en gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk op die Ammoniete, die Moabiete en die mense van die Seïrberge wat teen Juda opgetrek het, en hulle het die een neerlaag na die ander gely. 23 Toe val die Ammoniete en die Moabiete die inwoners van die Seïrberge aan en spaar niemand nie en roei hulle uit. En toe hulle klaar was met die inwoners van Seïr, het hulle mekaar begin uitdelg.
24 Toe die Judeërs by die uitkykpos teenaan die woestyn kom en na die magtige vyand soek, lê daar net lyke op die grond. Daar was nie een oorlewende nie. 25 Josafat en sy manskappe het die buit bymekaar kom maak en ‘n groot hoeveelheid gekry: persoonlike besittings aan die lyke en allerlei kosbare goed. Hulle het soveel gekry dat hulle dit nie kon dra nie. Drie dae lank was hulle besig om die buit bymekaar te maak, soveel was dit. 26Op die vierde dag het hulle ‘n samekoms gehou in die Lofdal. Hulle het die Here daar geloof, daarom noem hulle dié plek tot vandag toe die Lofdal.

Kom ons jubel en juig en loof die Here, want Hy saai hierdie verwarring en twis onder Sy vyande!

Mag God die NG Kerk red soos hy Israel in die tyd van Josafat gered het!

Uit die Rapport artikel:

Só lyk dit as dominees baklei…
* Johan Smit (lidmaat): Hulle praat van ’n seisoen van luister. Ek meen ons moet eerder praat van die seisoen van duister!
* Terblanche Jordaan (voormalige NG predikant): Jou moer ­Johann Heinrich Ernst, jy het jou stories aan die gat beet en die hele wêreld probeer dit vir jou sê.
* Renier Lourens (predikant in Oshakati): Ons moet leef en werk met kerkleiers wat hoegenaamd geen vertroue inboesem nie en wat talle mense laat skeefbek trek vir die NG Kerk.
* Bertus Osbloed van Niekerk (leraar in ’n renaissance-gemeente): Ek dink Jesus draai in sy graf om as hy die toedrag van sake sien!