Lees asseblief sy uitstekende brief aan Kerkbode hier:

http://skattegemynuitgodsewoordintsumeb.blogspot.com/2013/10/koersloos-brief-aan-die-kerkbode.html