Ek wil graag die volgende twee akademiese joernaalartikels onder u aandag bring: Beide is deur Prof Hoffie Hofmeyr van die Teologie departement in die Vrystaat.

http://www.inluceverbi.org.za/index.php/skriflig/article/viewFile/690/2105

http://www.inluceverbi.org.za/index.php/skriflig/article/viewFile/687/2072

Hier is sy gevolgtrekking:

In die lig van hierdie bespreking word tot die gevolgtrekking gekom dat die NG Kerk tans, betreffende haar identiteit as gereformeerde kerk waarskynlik in ’n kritieke geloofs- en toekomskrisis verkeer. Dit impliseer kommerwekkende gevolge vir haar Skrifverstaan en getuienis as belydenis en belydende kerk van Jesus Christus en haar toekoms. Alleen duidelike visie, verantwoordelike leierskap en ’n herontdekking van die verlossingskrag van Christus se kruis en opstanding sal herstellende, positiewe en dinamiese oplossings kan bied om sodoende die NG Kerk te red van ’n snelwentelende afwaartse spiraal.

Ongelukkig het die moderamen en die Algemene Sinode van 2013 hulle nie hieraan gesteur nie. Hulle het die Heidelbergse Kategismus, waaraan hulle buitengewoon baie lippediens gegee het tydens die sinode, in die riool in vertrap deur hulle blatante ikoonverering, in direkte uitdaging van God se tweede gebod.