Hierstaanek het vandag hierdie brief van Ds Jan Louw ontvang: (Die PDF dokument is hier.)

Geagte kollega, broer, suster,

Ek heg hierby ‘n brief aan wat ek hoop u sal lees.

Ek het die Here vir 38 jaar as leraar van van die NG Kerk gedien. Met insig wat ek in ‘n leeftyd opgebou het van die Skrif en die leer is dit vir my onbegryplik dat die broederskap waarvan ek deel is tot die besluit kon kom dat dit opsioneel is of ‘n lidmaat in die duiwel glo of nie. Die verskoning dat ons almal in die “bose” glo is ‘n berekende bedrieglike voorstelling, wat voorgee dat ons uiteindelik dieselfde glo.
Die besluit van die Sinode van 2013 oor die duiwel, het my uiteindelik genoop om soos Jeremia in opdrag van die Here in die “voorhof” te gaan staan (Jer 26:2) en vir almal in die kerk te sê dat daar “‘n diepgaande teologies afvallige onderbou in die NG Kerk aanwesig” is. Die Here het gesê: “Miskien sal hulle luister”

Dit is waaroor dit in hierdie dokument gaan. Ek hoop u gee ag.

In Christus se liefde
Ds Jan Louw

(Let op die die skakels in die PDF brief lewendig is: Kliek maar net daarop!)