Rudolph skryf

Wynand, julle sal werklik moet kyk na julle eie manier van optrede, want dit skaad julle geloofwaardigheid. Julle baklei vir suiwer godsdiens, maar tree terselfdertyd uiters oneties op. Is dit nie maar wat die Fariseers ook gedoen het nie? Nie net is dit teen die wet nie, maar geweldig onbedagsaam om mense se eposadresse met eposse waarvoor hulle nie gevra het nie te oorlaai.

Rudolph, dankie vir hierdie nota.

Ek kan jou verseker dat ek lank en hard gebid het oor hoe ek moet optree.

Jesus het ‘n sweep gevleg, mense daarmee geslaan en hulle tafels omgeskop. Dit nadat Hy hulle in die openbaar ADDERGESLAG! genoem het…

Hier is die basislyn:

Is wat ek sê waar of nie?

Indien dit waar is, wat is die gevolge daarvan as ek stilbly? MAG ek stil bly as dit wat ek sê waar is? Mag ek stil bly terwyl ek WEET mense gaan vir ewig hel toe omdat die leierskap van die NG Kerk dwaalleer verkondig?  Het Jesus nie self die opdrag gegee dat ons die kudde moet beskerm teen verskeurende wolwe nie?

Nou ‘n paar feite.

Nie net ek nie maar tientalle voor my het elke moontlike amptelike pad uitgeput om die boodskap uit te kry. Daar is in Oktober 2012 ‘n vergadering gehou in Kempton Park  in opdrag van Hoëveld Sinode. Daar is verskeie dokumente ingehandig. Nie een van die dokumente is ooit beantwoord nie! Waarom nie? 

Daar is nie minder as 8 amptelike beswaarskrifte teen die godslasterlike besluit oor die duiwel ingedien by die Algemene Sinode van 2013. Dit is eenvoudig van die tafel gevee. Waarom?

En hier is die vraag wat jy my nou moet beantwoord: Waarom is die enigste respons wat ons ooit van die leierskap kry dat ons liefdlose verdagmakers en leuenaar is? Waarom is daar tot nou  ‘n paar dae gelede NOOIT, NIE EEN KEER in teologiese debat met ons gegaan nie?

Waarom weier leiers in die NG Kerk om in die openbaar te verklaar wat hulle glo?

Rudolph, jy beter hierdie vrae antwoord, want nie net jou nie maar die NG Kerk Leierskap se geloofwaardigheid word geskaad.

Ek moet net hier byvoeg, dat Henk Gous (sien my vorige pos) die EERSTE persoon was wat in 2 jaar bereid was om met my te praat oor die teologie van die duiwel. Die eerste! En toe ek hom geantwoord het verdwyn hy soos mis voor die oggendson.

Mens kan net een gevolgtrekking maak: Die betrokke mense kan nie die bal speel nie, want hulle weet hulle is verkeerd. Daarom speel hulle maar die man.

Daarom is hulle enigste verweer dat die wat hulle aanspreek liefdelose verdagmakers en leuenaars is. Hulle het niks anders om op die tafel te sit nie!

Laastens: Ek het die wet gelees voordat ek die eposse gestuur het. Dit is 100% wettig. En die meeste ontvangers verwelkom skynbaar my eposse. (Die opsie om te “Unsubscribe” is beskikbaar, en minder as 100 uit die 5000 adresse het daarvan gebruik gemaak.)

Groetnis

Wynand