Ek kry vanaand hierdie brief van ‘n sekere Johannes aan die NG Kerk.

Interessant dat hy voel LIEFDE en WAARHEID is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Sonder waarheid is daar geen liefde nie.

(Brief begin)

1Van die oudste.
Aan die uitverkore vrou en aan haar kinders. Ek het julle waarlik lief, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken, 2 omdat die waarheid in ons bly en ewig by ons sal wees.
3Die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal by ons wees wat in die waarheid en die liefde is.

Waarheid en liefde
4Ek was baie bly toe ek van jou kinders teëgekom het wat in ooreenstemming met die waarheid lewe, volgens die gebod wat ons van die Vader ontvang het. 5En nou het ek ‘n versoek, geagte vrou. Dit is nie iets nuuts wat ek vir julle voorskrywe nie, maar ‘n gebod wat ons van die begin af gehad het: Ons moet mekaar liefhê. 6En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe.

7Daar het baie misleiers te voorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek met “die misleier” “die antichris” bedoel. 8Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voor gewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. 9Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Wie in dié leer bly, erken sowel die Vader as die Seun.

10As daar iemand na julle toe kom wat ‘n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie en hom selfs nie groet nie, 11want wie hom groet, is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen.

Slot
12Daar is nog baie dinge om vir julle te sê. Ek wil dit egter nie skriftelik doen nie, maar hoop om na julle toe te kom en persoonlik met julle te praat, sodat ons blydskap volkome kan wees.

13Die kinders van jou uitverkore suster stuur vir jou groete.