Henk Gouws is die eerste van die “Duiwel bestaan nie” kamp wat my hier op hierstaanek kom antwoord het oor die Algemene Sinode se godslasterende besluit oor die duiwel.

Dankie Henk, ek waardeer dit. Aanvaar asb my teregwysing in die gees waarin ek dit bedoel, om jou in liefde reg te help!

Henk skryf:
Ek is jammer om met die enorme eensydige veroordeling hierbo te verskil. Ek wil my Gereformeerde Bybelhantering verduidelik aan ie hand van n ander voorbeeld.

-Jesus was ten volle bewus van die fisika en weerstelsels toe hy die wind en see aangesprek het (Mt.8:26). Hy het nie daarmee vir ons gebind om te glo dat die winde persone is en die see Neptunus nie. Nee, Hy het in sy wysheid gepraat in die taal en denkkonsepte van sy tyd sodat die mense van sy tyd in Hom kon glo. Vir voorwetenskaplike mense praat Hy voorwetenskaplike taal.

-Netso het Jesus die satan as persoon aangepreek soos die mense van sy tyd gedink het sonder om my daardeur te bind om die boosheid in die Skepping te personifiseer of persoonlike demone uit elke sieke uit te dryf.

Vir my, met die wetenskap van my tyd, glo ek steeds 100% dat Jesus die betroubare Seun van God is, maar sonder om te hoef glo dat sy tydlose evangelie ook tydlose wetenskap is. Ek dink die insinuasies van Dr Louw hierbo asof die Sinode Bybeltekse gaan verwyder, is kwaadwillig en ignoreer die uitgeproke respek wat die Algemene Sinode elders in die Bybel as God se woord in mensetaal uitgepreek het nie.

En my antwoord:

Henk, in alle liefde en respek, jou hermeneutiek is swak. Jy bring hier twee tekste in verband wat geen verband het nie.

Oor die storm:

1) Die dissipels het ‘n teistiese wereldbeeld gehad. Hulle het nie gedink die weerstelsels kan Jesus hoor nie. Hulle het ook nie gedink die weerstelsels word deur geeste of Neptunus beheer nie. Gaan lees asb die Ou Testament, veral die Psalms en die boek Job, as jy wil weet wie die Jode geglo het die weerstelsels beheer. Hulle het geglo slegs God en niemand anders nie beheer die weerstelsels. (En ek wil net noem, ek is ‘n opgeleide wetenskaplike en ek glo dat God almagtig en soewerein is, Hy is die Skepper van die natuurwette en kan daarom natuurlik in die natuur wat Hy geskep het ingryp. My wereldbeeld is dus identies aan die van die boek Job. Dit is interessant dat mense soos teoloe wat geen benul van wetenskaplike denke het nie, dikwels nie in ‘n almagtige Skepper God kan glo wat wonderwerke kan doen of die natuur kan bestuur nie, terwyl wetenskaplikes dit as ‘n logiese gegewe aanvaar.)

2) Jesus vertoon Sy mag deur ‘n woord te spreek.

3) In respons op Sy woord word die storm stil

4) Dit bewys Hy is God omdat slegs God die wind kan verander. En die dissipels sien dit so en aanbid Hom.

Die rede hoekom Hy praat is nie omdat hy dink die dissipels dink die wind kan Hom hoor nie (hulle glo God beheer die wind) maar omdat Hy daarmee demonstreer dat Hy die agent is wat die storm laat bedaar.

Jou onkunde oor wat die Bybel oor die verband tussen siektes en demone leer is ontstellend in die lig daarvan dat jy so ‘n uitgesproke opinie daaroor het. My urologie prof het altyd gese ‘n mens se opinie is net so goed soos jou inligting. (Hy was ‘n Christen wat geglo het demone bestaan – en ‘n mediese wetenskaplike.)

Ek katenpyst ‘n uitreksel uit my resensie van Ben du Toit se boek hier in:
https://hierstaanek.files.wordpress.com/2012/02/ben-du-toit-resensie.pdf

Wat van die duiwel?

Die bestaan van die duiwel is ‘n logiese onmoontlikheid in panenteïsme. Onthou dat elke geskape wese in wese God is. Daar kan dus nie so iets soos ‘n totaal bose wese bestaan in panenteïsme nie.
Ek glo dus die rede waarom du Toit en ander die bestaan van die duiwel ontken, het niks te doen met skrifuitleg of die feit dat dit tot die “pre-moderne denkstruktuur behoort” (bl 123) nie, maar alles te doen met sy panenteïsme.

Du Toit gee ‘n vals voorstelling oor wat die Bybel oor die duiwel leer.

1) Die vals voorstelling van animisme.

“ …behoort dit duidelik te wees dat die wêreld en lewensbeskouing waar alles verklaar word in terme van die stryd tussen God en die Bose (of duiwel) tot die premodene denkstruktuur behoort. […] Intussen het dit duidelik geword dat die ervarings of gebeure of toestande wat in die premoderne tyd aan hierdie stryd tussen goed en kwaad toegedig is, nou verklarings het: Dit is nie die duiwel wat mense siek maak, aarbewings laat plaasvind, mense geestelik versteur, oorloë laat uitbreek, mense mekaar laat haat, doodmaak of dergelike dinge nie.”
(bl 123)

Daar is omtrent 80 verwysings na duiwels en demone in die Nuwe Testament. In 11 hiervan word die onderskeid baie duidelik getref tussen duiwelbesetenheid en natuurlike siektes .

Mat 4:24: Die mense het toe die siekes met allerhande kwale en pyne, dié wat in die mag van bose geeste was, geestelik versteurdes en verlamdes na Hom toe gebring, en Hy het hulle gesond gemaak.

Let op dat geestelike versteurdes/epileptici hier apart genoem word van duiwelbesetenheid. Dit is dus volgens die Bybel twee verskillende toestande.

Mat 10:8 Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet.

Mark 1:32 Toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en dié wat in die mag van bose geeste was, na Hom toe gebring.

Hier is siekes wat genees moet word en duiwelbesetenheid weer twee afsonderlike kategorieë. Sien ook Mat 8:16, 10:8, Mark 16:17, Luk 4:40, 9:1, 13:32, Hand 19:12.

Epilepsie word slegs in een geval van duiwelbesentenheid gespesifiseer. Daar word op ander plekke duidelik onderskeid gemaak tussen duiwelbesetenheid en epilepsie wat nie deur demone veroorsaak word nie. In meeste vertalings van Mat 4:24 word verwys na epileptici – mense wat konvulsies kry, terwyl die NAV die woord “geestelike versteurdes” gebruik.

Du Toit se voorstelling dat die mense van Jesus se tyd geglo het dat alle siektes deur die duiwel veroorsaak was is dus eenvoudig vals. Dit is ‘n strooipop wat hy opstel om af te skiet en dan te vervang met sy “wetenskaplike / post-wetenskaplike” wêrelbeeld waar ons nou sou weet dat siektes deur kieme veroorsaak word. As sodanig is dit dus geen geldige argument dat die duiwel nie bestaan nie.

Ek moet ook hier noem: Ek is ‘n mediese spesialis, en ek staan elke keer verstom as ek lees oor die reinigingsgebruike in die ou testament. Die rituele vir geestelike reiniging in die ou testament was altyd besprenkeling met bloed of water gemeng met as. Maar waar daar kans was dat ‘n werklike bakteriële infeksie oorgedra kon word, was die voorskrif van reiniging altyd om te bad! Voorbeelde hiervan was velsiektes, na geslagsgemeenskap, na kontak met dooies ens. Die enigste situasie waar ‘n persoon moes bad as reiniging waar verspreiding van bakteriele infeksie moontlik nie ‘n rol kon speel nie was na die verbranding van die rooi verskalf. Maar ‘n mens kan jou indink hoe ‘n persoonwat ‘n hele bees moes verbrand sou stink na die tyd!

Is dit toevallig, of het Moses dalk iets geweet van infeksie wat Robert Koch en Louis Pasteur eers in die 19e eeu sou ontdek?

Laastens moet ek net vir Henk daarop wys dat ek van ironie gebruik maak om ‘n punt te toon. Ek beweer nie die sinode gaan regtig die Bybel verander nie. (Eish!!)

Edit #1: Henk se antwoord op my antwoord: 

Ek verskil van u uitleg van die dissipels se wereldbeeld.
Ek verdedig nie Ben du Toit se standpunt nie. U het hom reeds aangekla hieroor en die kerklike uitspraak gehoor, maar waarskynlik nie aanvaar nie.
Ek verkwalik u ernstig oor u oordeel oor die Algemene Sinode.

En my antwoord:

Die Algemene Sinode veroordeel hulle self.

So jy beweer die dissipels het nie die Ou Testament geglo nie? (Nog ‘n Eish!!)