Nelus Niemandt verklaar dat eenheid belangriker is as waarheid.

Is dit belangrik dat ons glo Jesus is die Christus wat mens geword het (en dat Hy dus geweet het waarvan Hy praat toe Hy gesê het die duiwel is ‘n moordenaar en leuenaar? ) Volgens Niemandt moet ons ‘n ruim huis hê en sulke godslasteraars akkommodeer, en by implikasie nie die ware evangelie aan hulle verkondig nie.

Waar het Jesus dit gesê? Toe Hy beweer het dat Hy nie gekom het om vrede te bring nie maar die swaard?

Vergelyk dit wat die Algemene Sinode sê met wat ‘n ware gereformeerde sê.