In ‘n landmerk besluit het die Algemene Sinode vandag besluit dat Jesus verkeerd was toe Hy die volgende gesê het:

Joh 8:44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ’n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ’n leuenaar is en die vader daarvan.

Dit is duidelik dat ‘n onpersoonlike mag nie kan lieg of moord pleeg nie. ‘n Mensvreter leeu is tog nie ‘n moordenaar nie omdat dit nie ‘n morele persoon is nie!

Maar volgens Dr Ben du Toit mag ons Jesus se foutjie hier oorsien, want Hy het nie die wetenskaplike kennis, agtergrond of insig gehad wat ons het nie. Jesus was, na alles, maar net ‘n produk van Sy voor-wetenskaplike kultuur. (1)

Dit is onseker of ‘n toekomstige Algemene Sinode gaan besluit om Johannes 8:44 uit die Bybel te verwyder. Dit is duidelik dat hulle oor die mag beskik om dit wel te doen.

Die Algemene Sinode aanvaar die werklikheid dat daar ‘n wye diversiteit van interpretasies en toepassing van die Bybelse boodskap oor die Bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is lidmate wat aan die persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar, en daar is lidmate wat aan die nie-persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar. Albei standpunte erken die realiteit van die Bose.

Wynand Louw

hierstaanek.com

(1) Verwys asb Dr du Toit se boek “God? Geloof in ‘n postmoderne tyd.” en hierdie artikel: https://hierstaanek.files.wordpress.com/2013/01/dwaalleer-in-die-ng-kerk.pdf