Die Rublev ikoon “Engele by Mamre”, wat sommige interpreteer as ‘n ikoon van die Drie-eenheid, lei ‘n deel van ons oordenking vandag. Lees gerus Genesis 12 en fokus op hierdie ikoon. Dink saam met die sinode oor ons dagtema: “Geseën om te seën”
Photo: Die Rublev ikoon "Engele by Mamre", wat sommige interpreteer as 'n ikoon van die Drie-eenheid, lei 'n deel van ons oordenking vandag. Lees gerus Genesis 12 en fokus op hierdie ikoon. Dink saam met die sinode oor ons dagtema: "Geseën om te seën"

Hierdie pos het 2 uur gelede op NG Kerk se Facebook blad verskyn.

Let asseblief op na die woorde:” . ..en fokus op hierdie ikoon.”

Wat het geword van ons Gereformeerde leer dat ons nie beelde en ikone mag aanbid nie?

Ek het in my lewe nooit verwag dat die NG kerk die bloed van martelare van die Reformasie so onder hulle voete sou vertrap nie.

Edit: Dit is by die sinode gedoen

Edit #2: Hierdie verduideliking is toe op Facebook geplaas na negatiewe opmerkings oor die ikoonaanbiding.

NG Kerk Hier is die volledige geleentheid, verduidelik in die woorde van liturgie by die sinode self. Dit is die video oor vanoggend se openingsgeleentheid.

Die probleem is, die persoon in die video maak die volgende slotopmerking:

Die uitnodiging is daar dat jy vir ‘n oomblik sal kyk daarna en kyk of jy iets van God die Vader kan ontdek…

Iets van God ontdek in ‘n ikoon?? Moet ons nie liewer iets van God ontdek in Sy Woord nie? Het God nie dit wat hierdie persoon ons hier vra om te doen EKSPLISIET in Sy Woord verbied nie?

Ek is jammer, maar na die video gepos is is ek nog meer ontsteld!

Die tweede gebod

Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en nie dien nie, want Ek, die Here jou God, is ‘n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat My haat. En Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en My gebooie onderhou.

Die Heidelbergse Kategismus

Sondag 35

Vraag 96: Wat eis God in die tweede gebod?

Antwoord: Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie (a) en Hom op geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie (b).

(a)Jes 40:18, 19, 25; Deut 4:15, 16; Rom 1:23; Hand 17:29. (b) 1 Sam 15:23; Deut 12:30; Matt 15:9.

Vraag 97: Mag ons dan glad nie beelde maak nie?

Antwoord: God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie (a). Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en Hom daardeur te dien (b).

(a)Jes 40:25. (b) Eks 34:17; 23:24; 34:13; Num 33:52.

Vraag 98: Mag ons beelde as “boeke van die leke” in die kerkgebou toelaat?

Antwoord: Nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie (a), maar deur die lewende verkondiging van sy Woord laat onderrig (b).

(a)Jer 10:8; Heb 2:18. (b) Rom 10:14, 15, 17; 2 Pet 1:19; 2 Tim 3:16, 17.