Kyk bietjie hier waarvoor kry NG predikante VBO punte:

http://communitas.co.za/taakspanne/vbo/kursusse/oktober2013/

Ek het twee boeke van Brennan Manning gelees: “The Ragamuffin Gospel” is nogal ‘n mooi, indien sentimentele boek oor God se genade. In retrospek is die genade wat hy verkondig goedkoop: “Genade” wat jou nie heilig maak nie maar ‘n mistisis maak.

“The Signature of Jesus on the pages of your life” is anders. Ek het die boek gekoop omdat ek gedink het dit sal gaan oor heiligmaking. Verkeerd! Manning verkondig mistisisme in die boek – die duiwel en die New Age se antwoord op die Christelike leer van heiligmaking deur die Inwonende Gees van God.

En Dallas Willard? Universalis en ‘n rou heiden, opgesmuk in pseudo-Christelikheid, soos so baie in die kerk vandag.  Kyk maar hier:

Naskrif: Wie is “Communitas”?

Uit hulle dokumente:

‘n Netwerk van dienste aan gemeentes van die VGK Kaapland en die NGK Wes-en Suid-Kaapland
Missie: Communitas begelei gemeentes in die ontdekking van hulle roeping en die ontsluiting van hulle gawes

Die doel van die netwerk is geleë in die missie van Comunitas: Communitas is ’n netwerk van kommissies van die VGK Sinode Kaapland en die NG Sinodes Wes- en Suid-Kaap en Oos-Kaap wat in lyn met die sinodes se missie, kapasiteit in gemeentes bou sodat gemeentes hulle roeping ontdek en hulle gawes ontsluit. Communitas bou kapasiteit deur begeleidingsdienste soos roepingsontdekking, bedieningsbeplanning ens in lyn met die Sinode en gemeentes se roeping.