Die artikel “Belhar verwerp ‘terugkeer na verlede’” van 23 Augustus 2013 in BEELD het betrekking. 

http://www.beeld.com/nuus/2013-08-23-belhar-verwerp-terugkeer-na-verlede

Ek haal aan: “Niemandt meen as die NG Kerk Belhar sou verwerp, sal dit wyd gesien word as ’n terugkeer na apartheid.”

Prof Niemandt beweer dus dat dié wat Belhar verwerp as rassiste gesien sal word? Is dit nie afpersing nie?

Daar is baie mense wat glo dat Belhar nie ooreenstem met die Bybel nie omdat Belhar beweer dat God op ‘n besonderse wyse die God van die armes, noodlydendes en verontregtes is. Alhoewel die Bybel dit duidelik stel dat God omgee vir die armes en hulle lief het (Hy het Sy enigste Seun vir hulle gegee!), is die Bybel ook ondubbelsinnig daaroor dat alle mense in sonde ontvang en gebore is, van nature geneig is om God en hulle medemens te haat en daarom van nature onder die heilige toorn van God staan. Dus: Of jy nou arm of ryk is, of jy onderdruk of onderdruk word, elke mens is ’n vyand van God totdat God jou wederbaar op grond van Sy onbeskryflike genade deur die kruisdood van Jesus Christus.

Dus is alle armes, net soos alle rykes, vyande van God totdat Hy deur die wedergeboorte op ‘n besonderse wyse hulle God word.

En dit het niks te doen met hulle finansiele of politieke status nie.

Prof Niemandt, is ek ’n rassis omdat ek die Bybel op ‘n Gereformeerde manier interpreteer? Glo u werklik die Sinode van Dordtrecht sou nie met my saamstem nie?

Prof Niemandt, u insinuasie dat ek ’n rassis is is kwetsend. Dit maak seer.


Belhar verwerp ‘terugkeer na verlede’

Vrydag 23 Augustus 2013

As die NG Kerk finaal sou nee sê vir die Belhar-belydenis, sal dit baie sleg wees vir lidmate vir wie dit reeds ’n belydenis is, het prof. Nelus Niemandt, moderator, gesê.

Op ’n vraag oor watter scenario oor die kerk se hantering van Belhar hom laat wakker lê, het Niemandt verwys na diegene wat ontuis kan voel in die NG Kerk as die kerk Belhar sou verwerp.

Hy dink aan die kerk as ’n tuin wat groei. Saad word gesaai, maar alles kom nie ewe gou op nie. Party kom glad nie op nie. Die Belhar-saad het in dele van die kerk, soos die Wes-Kaap, goeie, vrugbare grond gevind, maar op ander plekke nie.

Daar is mense wat voel hul omhelsing van eenheid, versoening en geregtigheid soos dit in Belhar verwoord word, bevry hulle van die verlede en maak ’n toekoms vir hulle oop. As die kerk Belhar nie aanvaar nie, kan hy voorsien dat daar gemeentes sal wees vir wie hul verhouding met ’n bruin buurgemeente wat Belhar onderskryf belangriker gaan wees as dié met ’n plattelandse gemeente ver weg wat Belhar verwerp.

Niemandt meen as die NG Kerk Belhar sou verwerp, sal dit wyd gesien word as ’n terugkeer na apartheid. Baie gemeentes en lidmate wat reeds positiewe besluite oor Belhar geneem het nie, sal moeilik daarmee kon saamleef.

Hy vra van lidmate ’n ruimhartigheid teenoor mense met ander sienings as hul eie. Daar is in die kerk genoeg wat mense wat hieroor verskil, steeds saambind, het hy gesê. – Neels Jackson