Al ooit gewonder waarom Darwinisme / evolusie vandag die wetenskaplike standaard is?

Al ooit gewonder waarom sommige gelowiges verkies om ongelowige wetenskaplikes te glo?

Om die antwoord op die eerste vraag te kry, kyk die film hieronder.

Die tweede vraag se antwoord is moeiliker . ‘n Moontlike antwoord is dalk dat hulle naief is en dink dat Darwinisme nie gebasseer  is op die wetenskaplike se godsdienstige (ateïstiese) wêreldbeeld nie.

‘n Tweede moontlikheid is dat hulle wêreldbeeld dit noodsaak. Neo-Platonisme, ‘n heidense wêreldbeeld, leer dat dat materie uit die godheid uitkristaliseer of emaneer het, en dat dit noodwendig terug evoleer na die godheid. Dié filosofie word vandag beliggaam in panenteïsme, ‘n wêreldbeeld wat in die afgelope paar jaar deur seker mense in die NG Kerk verkondig is. Die mees onlangse is Bybel Media se publikasie van Jaap Durant se boek oor Pierre Teilhard de Chardin. 

Darwinisme is ‘n integrale onderdeel van die heidense panenteïstiese wêreldbeeld. Die feit dat dit ‘n wetenskaplike absurditeit is, is van net so min belang vir neo-Platoniste as wat dit is vir ateïste is. Waarom sal mens ‘n goeie geloof,  soos panenteïsme of ateïsme wat jou toelaat om self god te wees, bederf met feite?

Die fliek is een uur en 38 minute lank. Geniet dit!