http://www.beeld.com/nuus/2013-06-18-leraar-belhar-onbybels

Ds Pieter Prinsloo het hierdie vraag op die pas afgelope Vrystaat sinode geopper, en tot op die been van Belhar se probleem gesny.

Die heersende Bybeluitleg onder Belhar-aanhangers oor die armes en noodlydendes is onstellend oppervlakkig en eensydig. Kyk bietjie wat sê Psalm 140:

1 Vir die koorleier. ‘n Psalm van Dawid.
2 Red my van mense wat sleg is, Here,
beskerm my teen mense wat geweld pleeg,
3 wat slegte dinge bedink
en elke dag vyandskap aanblaas.
4 Hulle tonge is so giftig soos slange,
hulle woorde so venynig soos adders. Sela
5 Hou my uit die mag van die goddeloses, Here,
beskerm my teen mense wat geweld wil pleeg,
wat planne maak om my uit die pad te kry.
6 Hovaardige mense stel vir my strikke,
hulle span toue om my te vang,
hulle stel ‘n valstrik op my pad. Sela
7 Ek sê vir die Here: U is my God!
Here, luister tog na my smeekgebed.
8 O Here my God aan wie ek behoort,
my kragtige Redder,
U beskerm my wanneer die goddeloses my aanval.
9 Moet tog nie dat hulle hulle sin kry nie, Here,
moet tog nie dat hulle planne slaag nie. Sela
10 Dié wat my van alle kante bedreig, verhef hulle teen U;
laat hulle dreigemente hulleself tref.
11 Laat gloeiende kole op hulle val,
gooi hulle in modderputte
dat hulle nie weer daar uitkom nie.
12 Laat daar geen skindertong in die land wees nie,
laat onheil dié wat geweld pleeg, elke keer weer tref!
13 Ek weet, die Here behartig die regsaak van die hulpelose,
Hy sorg vir die reg van die arme.
14 Die regverdiges sal u Naam loof,
die opregtes sal by U woon.

In hierdie Psalm is daar twee groepe mense ter sprake: Die armes en hulpeloses, en die goddeloses.

Dit is duidelik dat die goddeloses hier God se vyande is: Hulle verhef hulle teen God (vers 10) en pleeg geweld. Die armes is duidelik in hierdie konteks die goddeloses se slagoffers. In hierdie geval is die slagoffer 1) Dawid, een wie se rykdom in Israel slegs deur sy seun Salomo s’n oorskadu is en 2) Mense wie met Dawid identifiseer : Sy onderdane, die gewone Israeliet-in-die-straat wat dalk regtig arm is.

Die vraag is nou: Wat van armes wat ook goddeloos is? Is God op ‘n besonderse wyse hulle God? Wat van die onderdruktes wat hulle mede armes onderdruk? Wat van die arm mens wat sy mede-arme vir R5 rand vermoor? Wat van die arme wat sy kind verkoop vir prostitusie? Wat van die arme wat soos die dominee op die sinode se voorbeeld God vloek en Jesus se Kerk vervolg?

Wie is die goddeloses in elk geval? Net die wat ryk is en armes onderdruk – soos dit lyk uit die tekste wat Belhar ondersteuners buite konteks voorhou?

Die Bybel leer baie duidelik: Alle mense is goddeloos en vyande van God. Selfs (*snak*) ook die armes. God is op geen besonderse wyse die God van die goddeloses nie. Hy is hulle vyand, totdat hulle deur Hom uit genade alleen en deur geloof alleen gered word.

Lees my lippe: Alle armes is vyande van God todat Hy hulle uit Sy genade red!

En hierdie redding het absoluut niks te make met hulle ekonomiese of politieke status nie.  Die belydenisskrifte is duidelik: Dit het slegs te make met God se soewereine raadsplan, wat totaal onkenbaar is vir ons, en vasgelê is voor die grondlegging van die  skepping.

Maar wat van al die tekste wat aangehaal word om te bewys dat God omgee vir alle armes en noodlydendes?

Dit is eenvoudig ‘n logiese denkfout om te beweer dat omdat God omgee vir iemand Hy op ‘n besonderse wyse daardie persoon se God is.  Dit is meer as ‘n denkfout, dit is onbybels.

Onthou God het die wêreld (almal wat nog ooit gelewe het en sal lewe) so lief gehad dat Hy Sy Seun gegee het: Daar word geen onderskeid getref nie. Almal is gelyk voor God.

Maar in die volgende sin word die enigste onderskeid gemaak wat die Bybel ooit maak: Sodat almal wat hom aangeneem het…

God is slegs op ‘n besonderse wyse die God van dié wat Hom aanneem, die uitverkorenes.

Volpunte vir Ds Prinsloo!

Leraar: ‘Belhar onbybels’

1 groep kan God nie kaap, hoor sinode

NEELS JACKSON

Dinsdag 18 Junie 2013

So het ds. Pieter Prinsloo van die gemeente Môrewag in Kroonstad aan die sinode van die NG Kerk in die Vrystaat gesê.

Prinsloo het dié argument gebruik om aan te voer dat dit onbybels is as die Belydenis van Belhar sê dat God “op ’n besondere wyse die God van die noodlydendes, die arme en die verontregte is”. God kan nie so vir een samelewingsgroep gekaap word nie.

Dr. Gideon van der Watt van die sinode se eenheid vir vennote in getuienis het Prinsloo gewys op Psalm 146, wat onder meer sê God “laat reg geskied aan verdruktes”.

Ook prof. Johan Janse van Rensburg, vorige assessor van die sinode, het gesê Belhar se inhoud is ooreenstemmig met die Bybel. Hy het onder meer verwys na Jesaja 1, waar die volk bestraf word en die opdrag van God kom om die verdrukker teen te gaan en dat reg aan die weduwees en weeskinders gedoen moet word.

Janse van Rensburg het oor die stelling in Belhar gesê: “Ons kan dit nie ontken nie, dan ontken ons wat in die Skrif staan.”

Dié skermutseling was deel van ’n debat in die sinode waarin sterk standpunte vir en teen Belhar gestel is.

Die sinode het besluit om nie nou ’n besluit oor Belhar te neem nie, maar die kerkordelike besluitnemingsproses te volg.

Dié proses kan nog ’n paar jaar duur.

* ’n Beskuldiging van liefdeloosheid teenoor die sinodes van die Wes- en Suid-Kaap en die Oos-Kaap het ’n bitter smaak in die mond gelaat.

Ds. Pieter Prinsloo van die gemeente Môrewag in Kroonstad het dié beskuldiging gerig nadat hy die twee Kaapse sinodes daarvan beskuldig het dat hulle die kerkordelike besluitnemingsproses oor Belhar geïgnoreer het.

Ds. Marius Maree van Welkom-Wes het beswaar gemaak teen Prinsloo se “kwetsende opmerkings” en gesê dit pas nie by die gees van luister en onderlinge liefde nie.

Hy het gevra dat ds. Jan Lubbe, moderator, Prinsloo repudieer, hom vra om dit terug te trek en om verskoning te vra.

Prinsloo wou sy woorde nie terugtrek nie. Hy het gesê as hy nie die waarheid gepraat het nie, sal hy dit terugtrek, maar hy wou weet waarom hy dit moet terugtrek as dit die waarheid is. Hy het ook aangebied om die vergadering te verlaat.

Lubbe het aan Prinsloo gesê hy moenie loop nie en hom gewys op ’n deel in die Bybel wat sê die waarheid en liefde kan nie van mekaar losgemaak word nie. Prinsloo is geregtig op sy standpunt, maar woorde soos “liefdeloosheid” pas nie in die sinode nie. Prinsloo het egter by sy standpunt gebly.

Dr. Braam Hanekom, Wes- en Suid-Kaapse moderator, het by navraag gesê hulle het nie die kerkordelike proses geïgnoreer nie – hulle het dit aan die gang gesit. Die proses wat deur die kerkorde voorgeskryf word, sal ten volle in die Wes- en Suid-Kaap gevolg word.

***

Besluitnemingsproses verloop só

Art. 1 van die kerkorde handel oor die belydenisgrondslag van die kerk en moet sê hoe Belhar daarin opgeneem kan word. Om die artikel te verander, moet die kerkordelike besluitnemingsproses gevolg word:

* Die algemene sinode moet in Oktober ’n voorgestelde nuwe formulering van art. 1 opstel en met ’n tweederdemeerderheid goedkeur;

* Lidmate moet dit daarna met ’n tweederdemeerderheid goedkeur;

* Die kerkraad moet dit daarna met ’n tweederdemeerderheid goedkeur;

* As minstens twee derdes van die kerkrade en al die streeksinodes dit met ’n tweederdemeerderheid goedkeur, gaan dit terug na die algemene sinode; en

* Dan moet die algemene sinode die verandering van die kerk se belydenisgrondslag finaal met ’n tweederdemeerderheid goedkeur.