Prof Ernst Conradie en Prof Christina Landman het besluit God is nie manlik nie.  Jesus is tog nie ons Redder omdat hy ‘n man is nie maar omdat hy God is (sê hulle).

Lees maar hierdie artikel in Die Burger: http://www.dieburger.com/nuus/2013-06-04-god-nie-n-hy-of-n-sy

Is God ‘n man? Duidelik nie. God is God.

Is God manlik?

Dit hang af hoe jy manlik definieer. God het nie ‘n Y-chromosoom nie – wat die biologiese definisie is van menslike manlikheid.

Maar daar is ander definisies van manlikheid.

Genesis 1:27 God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.

God het die mens as Sy beeld geskep, man en vrou. God het nie arms en bene en ore en ‘n neus nie (ten minste nie voor die inkarnasie van Jesus nie). Die Imago Dei verwys dus duidelik na iets anders as die biologiese, dit verwys na die geestelike. En uit Genesis 1:27 se konteks is dit duidelik dat die mens se geslag deel is van die  “beeld van God”.

Volgens die Bybel het geslag dus meer as net ‘n biologiese konotasie – dit het ‘n spirituele konotasie wat direk veband hou met God – of ten minste dan Sy beeld.

Die Bybel gebruik die manlike geslag deurgaans vir God die Vader en die Seun. Nie omdat hierdie lede van die Drie Eenheid Y-chromosome het nie (Jesus het wel een), maar omdat hulle hulleself openbaar as spiritueel manlik!

Beteken dit nou die man is beter as die vrou as God Hom self as manlik openbaar soos Landman beweer?

Daar is eenvoudig geen tekste in die Bybel wat wys dat die man “beter” is as die vrou nie. Anders, ja! Met verskillende, komplementêre rolle, ja! Maar beter? Beslis nie.

Landman se bewering dat mans hulleself as god sien om dat God homself as manlik openbaar klink vir my na louter twak. Ek sal graag ‘n wetenskaplike joernaalartikel wil sien wat ‘n kousale verband aantoon tussen 1) ‘n wedergebore man se geloof dat God Homself as manlik openbaar, 2) die woorde “want ek is ‘n man” en 3) daardie man se godskompleks. As Prof Landman so ‘n artikel geskryf het of na een kan verwys sal ek dit graag wil lees. Anders maak sy haarself as akademikus belaglik.

Wat sê die Bybel oor mans met ‘n godkompleks?

Genesis 3:16 Vir die vrou het die Here God gesê: “Ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe: met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hunker, en hy sal oor jou heers.”

Die man heers oor sy vrou as gevolg van die sondeval: Omdat hy ‘n gevalle, sondige natuur het. Dit is nie soos God hom ontwerp of gemaak het nie. Dit is hoe hy geword het. Die man wat “heers” oor die vrou doen dit uit bose verdorwenheid en is van nature die teiken van God se woede teen die sonde.

En dit is juis oor God se woede oor die sonde, ook die man se heers oor sy vrou, wat Christus aan die kruis verbrysel is. (Vir die wat soos die hogere professore Julian Muller en Anton van Niekerk glo God het geen heilige woede teen die sonde nie: Sien maar Jesaja 53.)

En die gevolg van die Kruis in die verhouding tussen man en vrou?

Paulus beskryf dit in Efesiërs 5:

25 Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het.

En in Fillipense 2 sê hy duidelik presies hoe Christus die kerk lief het:

6 Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse
nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, 7 maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, 8 het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.

So, die man wat werklik glo in God as Vader en Jesus as Seun beskou homself nie as ‘n klein godjie nie (hy heers dus vir seker nie oor sy vrou nie), maar hy verneder homself, en word sy vrou se slaaf. Meer as dit, hy lê sy hele, totale lewe in gehoorsaamheid aan God af vir sy vrou… Tot in die dood.

(Sal ‘n vrou haarself dan nie met liefde aan so ‘n man wil onderwerp nie?)

Die basislyn is dit:

God openbaar Homself as Vader en Seun. Landman en Conradie dink hulle weet beter as God. Hulle glo God het ‘n ligte mistykie gemaak toe Hy Homself as manlik openbaar het. Hulle is bereid om God, waarskynlik op grond van hulle hogere akademiese kwalifikasies, so ‘n bietjie te korrigeer en te redigeer. 

Klink vir my soos die slang in die paradys: “Het God rêrig gesê?”

En die ouens wat die Andrew Murray prys toeken? Skaam julle, om sulke vieslike godslastering aan Andrew Murray se naam te koppel!

Addergeslag! Hoe sal julle aan die vuur van die hel ontkom? (Hei ou, ek haal net vir Jesus aan!)

BOEK WEN ANDREW MURRAYPRYS

‘God nie ’n hy of ’n sy’ Inklusiewe taal ‘is moontlik

NEELS JACKSON

Dinsdag 04 Junie 2013

PRETORIA. – ’n Hele boek oor God se handelinge in die wêreld sonder om een keer na God te verwys as die manlike “Hy” of “Hom”.

“Sien, dit kan gedoen word,” het prof. Christina Landman by die toekenning van die Andrew Murrayprys aan prof. Ernst Conradie oor sy wenboek, Lewendig en Kragtig? , gesê.

Pleks van die voornaamwoorde te gebruik, het Conradie die woord “God” telkens herhaal.

Waarom het hy dit so gedoen? “Omdat ek sensitief is vir inklusiewe taal!” was sy antwoord.

Hy en Landman het die belang van taalgebruik wat God nie as eksklusief manlik voorhou nie, aan die hand van ’n aanhaling uit die feministiese teologie verduidelik.

Dit lui: “As God ’n man is, dan is die man god.”

Die argument lui dat ’n beskouing van God as manlik daartoe lei dat baie mans vir hulself ’n verhewe posisie toe-eien en dat hulle vroue dan verdruk en verneder, soms selfs mishandel.

Landman het gesê in beradingsessies was daar twee frases wat sy oor en oor gehoor het. Die een is “as ek die lotto wen” en die ander is “ek is ’n man”.

Met die stelling oor hul manlikheid regverdig mans baie dinge wat hulle doen. Op ’n manier het dit daarmee te doen dat hulle God ook as manlik beskou.

Conradie het gesê God word in die Bybel nie as net manlik voorgehou nie.

Naas beskrywings van God as Vader, is daar ook onsydige beskrywings van God as anker of rots en vroulike beelde van God, soos dié van ’n hen wat haar kuikens beskerm.

Boonop is die Hebreeuse woord “Ruach” wat vir die Heilige Gees gebruik word, vroulik.

Landman het gesê sy het al voorgestel dat na die Drie-eenheid verwys word nie as die Vader, Seun en Heilige Gees nie, maar as die Versorger, Verlosser en Heilige Gees.

Dit is tog nie Jesus se manlikheid wat van hom die Redder maak nie, maar sy Godheid, meen Landman.

Volgens Conradie is daar verskillende maniere waarop ’n mens inklusiewe taal oor God kan gebruik.

Vir hom kom dit al maklik, want hy doen dit in al sy skryfwerk.

Landman het gesê Conradie se boek lees ook maklik, wat wys dat inklusiewe taal kan werk.