Die Beeld artikel is hier.

Na Danny Fourie se aanvalle op Danie Mouton en Pieter Fourie (Sien die inskrywing hier) en die moderamen se skynbare onvoorwaardelike steun aan Pieter Fourie was dit onafwendbaar dat Danny Fourie sou loop. Die vraag was net wanneer.

Maar steeds het ons, wie Bybel Media en sy werkgewers onderhou met ons maandelikse tiendes, geen antwoorde op die ernstige vrae wat uit hierdie saak voortspruit nie.

  • Wie het Jean Oosthuizen so lank in sy pos beskerm nadat hy dit duidelik gemaak het dat hy die Gereformeerde geloof verwerp het?
  • Wie was verantwoordelik vir die advertering van Abel Pienaar en Griffelmedia se godslasterlike boeke op Kerkbode Aanlyn se webwerf vir soveel jare?Hoe is dit moontlik dat die baas van Bybel Media (Pieter Fourie)  ‘n artikel in Kerkbode skryf wat die bestaan van die hemel en die bewuste, persoonlike voortlewe van die mens na die dood ontken?
  • Hoe is dit moontlik dat Bybel Media boeke publiseer wat Teilhard de Chardin se panteïsme verkondig, en dat dit aan lidmate van die NG Kerk bemark word sonder om hulle te waarsku dat dit demoniese dwaalleer is?

Hierdie vrae gaan nie sommer net weg nie. Hulle kan nie weier om dit te bevredigend te antwoord omdat ek “liefdeloos” was in die vra van die vrae nie. My, of enigiemand anders se liefdeloosheid ontneem Danie Mouton nie van sy kontrakturele verpligting aan die lidmate van die kerk om eerlik en deursigtig te wees nie. En dit ontneem hom veral nie van sy kontrakturele verpligting om alles in sy vermoë te doen om dwaalleer uit die kerk te weer nie.

Ds Mouton, wat doen jy ten opsigte van Bybel Media se boek oor Teilhard de Chardin om dwaalleer uit die kerk te weer?

Ons, die lidmate van die NG Kerk betaal hierdie mense se salaris. Waarom hoor ons nie antwoorde nie?

Debakel oor Woordfees lei tot nóg ’n bedanking

2013-04-03 23:00

Neels Jackson

Bybel-Media het een van sy senior personeellede verloor met die bedanking van Danny Fourie, hoof van gedrukte produkte.

Dit kom ná die Woordfees-debakel wat gelei het tot die bedanking van Tobie Wiese, een van die direkteurs.

Daarna is Jean Oosthuizen, nuusredakteur van die Kerkbode, midde-in ’n tugverhoor ook weg by die maatskappy.

Fourie het in daardie tyd in anonieme briewe waarvoor hy later verantwoordelikheid aanvaar het, ook teen die bestuur en direkteurs van die maatskappy uitgevaar.

Hy het gister sy bedanking bevestig, maar navrae verwys na dr. Pieter Fourie, uitvoerende hoof van die maatskappy.

Pieter Fourie het gesê Danny Fourie se bedanking is “nie lekker nie”, maar gesê hulle gaan op baie goeie voet uitmekaar.

Danny Fourie het vroeër al, en ook weer met sy bedanking, om verskoning gevra vir sy anonieme briewe en hulle het dit aanvaar.

Ook op persoonlike voet is die lug tussen hulle gesuiwer.