Ek gaan geen opmerkings maak nie, maar net twee skakels hier plak.

Die eerste is: NGK en Katolieke hou retraite, http://kerkbode.co.za/?p=2947

Die tweede is: Catholicism is not Christianity- No matter what Rick Warren says, http://crninfo.wordpress.com/2013/03/13/catholicism-is-not-christianity-no-matter-what-rick-warren-says/

Laat mens dink, nê.