Die brief is hier: http://www.volksblad.com/MyVolksblad/Briewe/Verguising-deur-NGK-20130224

(Weereens geen familielid van hierstaanek nie. Maar lyk my die Louws is oor die algemeen maar so bedraad. 🙂  )

Verguising deur NGK

deur Anna Louw, 2013-02-25 05:45

Die berig “Kerkbode-joernalis moet kantoor blitsig ontruim” (VB, 19/02) het betrekking. Volksblad haal dr. Pieter Fourie as volg aan: “Die skorsing hou verband met sy uitsprake oor die direksie.” Voorts sê Fourie “ander ondernemings sal dit ook nie duld dat ’n werknemer openlik die direksie se integriteit bevraagteken nie.” 

Enige onderneming wat geloofwaardig wil wees, en sy openbare beeld beskerm, sal sulke optrede nie duld nie.

Onbegryplik dat die direksie van Kerkbode & Bybelmedia, ’n Christelike maatskappy, nie so drasties opgetree het teen Oosthuizen toe die eer van God Drie-enig openlik op die NGK se sosiale netwerke (wat wêreldwyd gelees word) gruwelik aangetas is nie?

Deur Sy kerk! Vele bewyse in hul onnoembare kruheid is beskikbaar. Herhaalde vertoë tot die kerkleierskap het op dowe ore geval. ’n Skare instansies en openbare figure het oor jare deurgeloop in spotprente in Kerkbode en ander verguising, soos Angus Buchan, Isak Burger, Gretha Wiid, die Gereformeerde Kerk en Steeds Hervormers.

Wat van hul integriteit en die erge verleentheid vir die NG Kerk binne die Christelike gemeenskap in Suid-Afrika? Dis moontlike regsaksies uitgesluit.

Enkele NGK-leiers en -lidmate wat ’n Bybelse standpunt durf inneem, moes ook deurloop.

Evangeliese lidmate se reg tot spraakvryheid is op die spel! Die reaksie – ’n teleurstellende, dawerende stilte pleks van ’n openbare apologie.

My bedanking as lidmaat in 2012 was oor die gruwelike aantasting van die Heiligheid van die Here oor jare op die NGK se sosiale netwerke en die afwesigheid van optrede en wantroue in die huidige kerkleiers.

NGK-leiers moet in voeling kom met lidmate op voetsoolvlak. Nou word die indruk gewek dat as geld ’n faktor word, daar oplaas ingegryp word!

Ladybrand