Twee briewe is vandag in BEELD geplaas wat baie lig op die huidige krisis in die NG Kerk werp. Dit is nog nie op BEELD se webwerf beskikbaar nie, maar sodra dit beskikbaar word, sal hierstaanek die skakels publiseer.

Die eerste is van Prof Hoffie Hofmeyr:

Edit 25/02/2013: Die brief is vanoggend ook deur Volksblad publiseer.  Die skakel is hier

Edit 26/02/2013: Die BEELD skakel is nou beskikbaar.

(die ander brief is hier)

GEVAARLIGTE FLIKKER VIR DIE NG KERK

Prof. Hoffie Hofmeyer, emiritus professor, departement van kerkgeskiedenis, UP skryf:

Selde in die onlangse verlede het die glybaan-alams so skerp afgegaan ook vir die NG Kerk soos tans. Dié waarneming is op die spits gedryf deur die berig “Kerkbode- joernalis geskors ná uitlating”( Beeld, 19 Februarie ) en Abel Pienaar en ander se reaksies daarop ( Beeld, 20 Februarie)

Ernstige vrae ontstaan oor watter karakter die NG Kerk wil uitstraal. Natuurlik moet hy eietyds en oop bly, en ook in die 21ste eeu vaandeldraer van die liefdesevangelie wees. Maar die NGK is myns insien om die volgende redes op ‘n glybaan:

  • Die groot daling in die afgelope twee jaar van byna 50 000 NG lidmate dui, soos met ons samelewing, op ‘n inherent ernstig siek liggaam. Ondanks mooi verduidelikings wys duisende mense met hul voete hulle is ongemaklik met die huidige NGK;
  • Die NGK het toenemend onverdraagsaam geword deur die gedurige dooddruk van tallose gebalanseerde stemme. Hoekom sukkel hy, net soos die owerheid, so om ‘n gesonde eenheid in verskeidenheid na te streef?
  • Die NGK het in vele opsigte ‘n dissiplinelose kerk geword. Ons wil so graag alles vir almal wees, dat ons later niks vir niemand word nie. Haas enigeen kan maar soos ‘n wafferse Malema sê of doen wat hy wil;
  • Van integriteit en geloofwaardigheid het min oorgebly. Word die NGK nog enigsins ernstig opgeneem? Het hy hoegenaamd genoeg gedoen in verband met die morele krisis, bandeloosheid en aggressie in die samelewing soos uit Bredasdorp en Silver Wood?; en
  • Die kern van die glybaan-probleem is dat die NG Kerk plek-plek verleer het om ‘n eietydse Skrifgetroue en belydenisgetroue karakter te handhaaf . Natuurlik moet die kerk oorloop van omgee liefde maar die uitreik na die armes durf nie ‘n oppervlakkige humanisme word nie.

Mag dit beskik word dat alle NG mense, wat dit ernstig bedoel met die kerk, dié gevaartekens betyds raaksien.