Twee briewe is vandag in BEELD geplaas wat baie lig op die huidige krisis in die NG Kerk werp. Dit is nog nie op BEELD se webwerf beskikbaar nie, maar sodra dit beskikbaar word, sal hierstaanek die skakels publiseer.

Hier volg die brief deur Ds Andries Louw. (Geen familie van hierstaanek nie!)

Edit 26/02/2013 Die BEELD skakel is nou beskikbaar.

(Die ander brief is hier)

KERK SOU MOES PA STAAN VIR DIÉ GESPREK

Ds. Andries Louw ( emeritus) skryf:

Dr. Abel Pienaar se brief “kerk mis weer kans vir ope gesprek “( Beeld, 20 Februarie) het betrekking.

Dit is lankal duidelik dat Jean Oosthuizen hom beywer vir die bevordering van die soort geloofsdenke wat ook deur Dr. Pienaar voorgestaan word. Die gesprek by die Woordfees sou duidelik onder sy  leiding ook in diens van dié agenda staan.

Dit sou ‘n situasie skep dat Kerkbode “pa staan” vir ‘n gesprek waar die mees basiese geloofswaarhede van die Christelike geloof in die openbaar bevraagteken of aangeval sou word – waarskynlik sonder enige teenspraak deur ander wat aan die kerklike belydenis getrou wil bly. Ek ondersteun die direksie se besluit heelhartig.

Dr Pienaar het lank reeds, minstens seders sy bedanking as leraar en lidmaat van die NG Kerk, die Christelike geloof vaarwel toegeroep en ‘n ander stel “geestelike waarhede “ in die plek daarvan aanvaar. Dit lyk egter asof hy ‘n behoefte het om die NG Kerk van buite af tot sy nuwe denke-insigte te bekeer, Miskien sou die geleentheid by die Woordfees die indruk kon wek dat dit selfs van binne is.

Ek gee dr. Pienaar gelyk dat talle lidmate wel “nuut dink” of begin om “anders te glo”. Net so is daar baie wat bekommerd is oor die openbare uitsprake van sommige teoloë en kerkleiers die laaste paar jaar.

Ek stem ook saam dat die NG Kerk by ‘n kruispad gekom het, maar om ‘n ander rede. ‘n Kerk kan nie op twee stoele sit nie. Kerkbode se besluit laat my hoop die kerkleiers begryp dit ook.

Tog sou ek eerder van hulle wou hoor dat dit nie om “teologiese konserwatisme” gaan nie, maar om getrouheid aan die evangelie en aan die kerklike belydenis.

Ter wille van die oop gesprek is ek bereid om met dr Pienaar in ‘n openbare debat te tree – op voorwaarde dat dit gestruktureerd met ‘n neutrale moderator aan die stuur sal plaasvind.

Ek stel voor ons maak die onderwerp: “Kan ons die evangelie nog met integriteit glo?” Ek sal die saak stel dat ons dit inderdaad kan doen.