Neels Jackson gee vanoggend in Beeld bietjie meer perspektief oor die gebeure byKerkbode.

Sy artikel laat egter die volgende vrae by hierstaanek:

1) Dr Pieter Fourie is bekommerd oor Kerkbode se handelsmerk. Ek het persoonlik ‘n tydjie gelede met Dr Fourie gepraat oor hoe Oosthuizen en sy vriend Abel Pienaar God se naam in die openbaar oneer aandoen. Ook dat Pienaar se godslasterlike boeke op Kerkbode adverteer word, wat Pienaar skynbaar die NG Kerk se amptelike Imprimatur verskaf. Dr Fourie het skynbaar geen probleme met Oosthuizen  se godslasterlike uitsprake op Kletskerk gehad nie, en het allerhande verskonings gehad oor die advertering van Pienaar op Kerkbode se webwerf.

Vraag: Hoekom is Kerkbode se handelsmerk nou skielik belangrik maar toe mense gekla het dat Kerkbode deur Oosthuizen en sy assosiasie met Pienaar God oneer aandoen was daar geen probleem nie?

Is Kerkbode se handelsmerk belangriker as die eer van God?

2) Oosthuizen is geskors oor hy die direksie se integriteit bevraagteken het.

Vraag: Is die direksie se integriteit belangriker as die eer van God? Waarom het Dr Fourie konsekwent vir Oosthuizen verdedig toe aan hom uitgewys is dat Oosthuizen God oneer aandoen? Waarom die al flou verskonings vir die konsekwente Imprimatur wat Kerkbode aan die godslasteraar Abel Pienaar gee?

Verstaan my mooi: Ek het geen probleem dat Kerkbode se handelsmerk en die direksie se integriteit beskerm moet word nie, en gee Dr Fourie gelyk in dié opsig.

Ek het egter ‘n probleem daarmee dat God se eer nie genoem word in hierdie saak  nie, en dat God se eer skynbaar geen rol gespeel het toe mense voorheen aan Bybelmedia getoon het hoe Oosthuizen persoonlik, en Kerkbode se assosiasie met Abel Pienaar, God onteer nie.

Ek dink Kerkbode moet ernstig selfondersoek instel.

Jackson se artikel is hier:

[…] Fourie het gister gesê hulle het dit nie teen die sprekers as mense nie. Die direksie het egter nie gedink hulle is die regte soort mense vir Kerkbode se mark nie. Die meeste NG lidmate is teologies konserwatief. Met dié mark het die direksie gevoel die gesprekke is nie tot voordeel van Kerkbode as handelsmerk nie.

Kerkbode se bemarkingsgeld kom van Bybelmedia en dié se skenkers gee geld sodat die goeie nuus van die evangelie versprei kan word. Hulle sal nie daarvan hou as dié geld gebruik word vir die koste van party van die sprekers nie.

Fourie het gesê Kerkbode se betrokkenheid is heelwat vroeër bespreek op ’n vergadering waar hy was, maar van die onderwerpe en sprekers het hy en die direksie eers gehoor toe die feesboekie verskyn het.

Wat dít betref het Oosthuizen niks verkeerd gedoen nie. Die skorsing hou verband met sy uitsprake oor die direksie.

Fourie sê ander ondernemings sal dit ook nie duld dat ’n werknemer openlik die direksie se integriteit bevraagteken nie. […]

(Dankie Eckard Briedenhahn wat dit onder my aandag gebring het)