Die groot bohaai op die oomblik gaan oor die feit dat Kerkbode ‘n praatjie van Abel Pienaar by Maties se Woordfees sou borg. Kerkbode het onttrek, en in die chaos wat gevolg het is Jean Oosthhuizen tydelik uit sy pos geskors hangende ‘n tugondersoek teen hom. Mens kan maar net spekuleer wat die klag teen hom presies is.

Maar dit vestig die aandag opnuut op die heer Abel Pienaar.

Ek het hier op hierstaanek rowwe dinge oor Abel gesê, wat een van sy vriende, Jaco Steyn, tot sy verdediging laat spring het.

Jaco skryf toe dié as kommentaar op my artikel:

Abel het al verskeie kere in die openbaar erken dat sy godsbeskouing meer agnosties van aard is. Hy erken dus dat hy nie met “sekerheid” kan beweer dat God bestaan of nié bestaan nie. Hy het egter Sondagoggend erken dat die hoofrede waarom Renaissance nie derduisende lidmate het nie, juis die feit is dat hy, dr. Flip Schutte en dr. Piet Müller, nié ander mense dreig met die “Helse Vuur” indien hulle nie met die drie van hulle sou saamstem nie. Die hoofkenmerk van Christelike sektes is juis dat húlle die “ongelowiges” en andersdenkendes met die Ewige Verdoemenis dreig. Baie ander teoloë soos o.a. prof. Sakkie Spangenberg en Biskop John Shelby Spong, noem hulself nog “Christene”, juis omdat hulle nog tuis voel binne die Christelike tradisie, terwyl hulle nie die ortodokse dogmas aangaande die Bybel as Goddelik-geïnspireerde “onfeilbare Woord van God” en Jesus as deel van God Drie-Enig, aanvaar nie. Lees gerus my artikel (http://www.spiritualiteit.co.za/artikel-betekenis-van-die-woord-christen.php) i.v.m. verskillende betekenisse wat mense aan die woord “Christen” heg.

Ek volg die die skakel en lees Jaco se artikel vinnig deur, en dié val my toe op:

Die oorspronklike Griekse woord Christos is in hierdie verse gebruik as vertaling van die Hebreeuse woord Mashiach, wat verwys na ‘n menslike Messias of gesalfde en beslis nié noodwendig na Jesus as die Seun van God nie.

En kyk wat sê Johannes, Jesus se beste vriend terwyl Hy op aarde was:

1 Joh4: 1Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. 2 Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is. 3 En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichris, die gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is.

Let op die “die” voor Christus. Daar is net Een.

Dus kan ek net een gevolgtrekking maak op grond van Jaco se eie getuienis: Dat hy en sy guru Abel Pienaar nie die Gees van God het nie maar die gees van die Antichris.

Ek bid werklik dat God homself aan Jaco (en Abel) sal openbaar, voor dit te laat is.

En die gevolge hiervan vir Kerkbode is verreikend: Abel Pienaar se boeke word al vir jare op Kerkbode se internetwerf adverteer.

Jean Oosthuizen het dus Kerkbode gebruik in diens van die Antichris.

Ek bedoel letterlik, soos in rêrig-êrig.

(Naskrif: Ek verlekker my al klaar by voorbaat in die liberales se geskreeu van “Liefdelose Fundamentalis” wat op hierdie skrywe gaan volg. In plaas van om my name te noem en te skel, plaas julle self liewer onder die gesag van God se Woord.)21/02/2013

Hier is hierstaanek se opsomming van die lang debat in die kommentaar seksie hieronder:

1) Abel en sy volgelinge verwerp die Bybel as die Woord van God, Jesus as die enigste ware Christus en die Christelike Godsdiens in sy totaliteit.
2) Ten spyte hiervan beweer hy dat hy steeds in die Christelike tradisie is. Dit is ‘n afstootlike leuen.
3) Die rede vir hierdie leuen, moet mens aanneem, is om volgelinge te werf uit die NG Kerk. Dit is hoekom hy (sy advertensies) op Kerkbode se webwerf boer, hoekom Kerkbode hom as ‘n “ekspert opinie” aanhaal in die papier koerant, en Jean Oosthuizen hom wou borg om by Woordfees op te tree.
4) Kerkbode se hele bestuur behoort aangespreek te word vir hulle langtermyn, konsekwente ondersteuning van Abel, wat volgens die Bybel die gees van die antichris verteenwoordig.
5) Mens kan sleg met mense redeneer as daar ‘n gedeelde basiese premis is. Die heidene op hierdie bladsy deel nie die basiese premis dat die Bybel die Woord van God is nie. Hulle deel ook skynbaar nie die basiese premis van absolute waarheid en die beginsels van logika nie. (Hulle is duidelik postmodern.) Dus is die redenasie met hulle grootliks sinneloos.
6) Al wat ek vir Abel en sy akoliete kan sê is, in hemelsnaam, kom tot bekering!