Die NG Kerk het in die afgelope 2 jaar amper 50 000 lidmate verloor. Volgens gerugte het Dr Kobus Gerber beweer dat ‘n belangrike rede is dat die NG Kerk “nie meer rassisme duld nie.” Prof Nelus Niemandt is meer pragmaties: Daar is verskeie redes daarvoor: Afname in geboortes, emigrasie en algemene sekularisasie van die bevolking.

Tog ken dié van ons wat op voetsoolvlak in kerke betrokke is almal mense wat die kerk verlaat het omdat hulle ontevrede is met die manier van evangelieverkondiging, die inhoud (of inderdaad die gebrek aan inhoud) van prediking of ‘n algemene onvermoë van die NG Kerk om in mense se geestelike behoeftes te voorsien.  Watter persentasie mense verlaat die kerk om godsdienstige redes?

Dit is moeilik om te bepaal. Daar is egter ‘n voorbeeld in Amerika wat ons kerkleiers se aandag behoort te trek.

Rob Bell van die Mars Hill kerk in Seattle het ‘n tydjie gelede opslae gemaak met sy boek “Love wins” waarin hy die bestaan van die hel verwerp het. Vir die wat sy boeke en Nooma videos gevolg het was dit nie nuus nie – Hy het al vir ‘n tyd lank subtiel panenteïsme  verkondig. Die hel is ‘n logiese onmoontlikheid in panenteïsme.

Maar vir baie van sy gemeentelede het die bom eers  gebars met sy stelling dat die hel nie bestaan nie.

En 3000 mense het sy kerk verlaat, direk as gevolg van sy dwaalteologie. 

Bell told The New Yorker that the publication of his book resulted in a 3,000-person decrease in membership at Mars Hill Bible Church, which he founded in 1999.

“The book put pressure on the people around Bell, who found themselves having to defend statements they might never have heard, let alone approved,” The New Yorker writes.

“Congregants reported that friends and family members were asking why they were allowing themselves to be led by a false teacher,” the magazine continues.

http://global.christianpost.com/news/rob-bell-tells-how-love-wins-led-to-mars-hill-departure-85995/#1cYXD0DqtCkqkt5a.99

Dit klink vir my baie soortgelyk aan die bom wat die Algemene Sinode van 2011 laat bars het deur te beweer dat mens nie in die bestaan van die duiwel hoef te glo nie.

As ons kerkleiers aanhou viool speel terwyl die kerk brand sal die gevolge die NG Kerk onberekenbare skade aandoen.