Dr Henrietta Klaasing skryf ‘n uitstekende artikel in die nuwe Juig! waarin sy praat oor die krisis in die NG Kerk, dat die NG Kerk uiters vinnig besig is om lidmate te verloor. Sy noem onder andere die feit dat die akkomodering van liberale teologie lidmate wegdryf na ander denominasies.

Beslis die moeite werd om te lees!

Wat hierstaanek egter interesseer is die klein redaksionele insetsel aan die einde van die artikel. Ek haal aan:

NEEM ASSEBLIEF KENNIS
JUIG! steun die N.G. Kerk ten volle omdat ons weet dat daar baie lidmate is wat ernstig oor hulle kerk en geloof is. Ons weet dat die N.G. Kerk deur ‘n skoonmaakproses moet gaan voordat die Heilige Gees werklik herlewing kan bring, dus besef ons hoe belangrik die Woord van God is. Ons moedig JUIG! lesers aan om vir die leierskap van dié Kerk te bid.

As dit nie ‘n direkte aanklag teen die leiers van die NG Kerk is nie weet ek nie…

Hierstaanek kan nie anders as om Juig! hierin te ondersteun nie. Mag die Heilige  Gees ons kerk suiwer van dwaalleraars soos Dr Ben du Toit en Julian Muller, en die wie die dwaalleraars in hulle posisies beskerm en hulleself so medepligtig maak aan die vernietiging van ons kerk!