Ek het my voorgeneem om niks oor my tugklag teen Dr du Toit te sê nie, omdat die saak nog voortgaan. Dr du Toit het egter skynbaar besluit om die saak rugbaar te maak via sy vriend Mnr Jean Oosthuizen, nuusredakteur van Kerkbode en van Kletskerk faam. Die artikel in Kerkbode is hier onder ingeplak, en by hierdie skakel.

So ek neem aan dit is seker oukei om hier ‘n paar opmerkings te maak.

Mnr Oosthuizen se artikel is redelik feitelik. Dit is veral belangrik om te let op die feit dat Dr du Toit se enigste verweer was dat hy nie aan die bestaan van die duiwel hoef te glo nie, omdat die Algemene Sinode van 2011 so besluit het.

Dit is natuurlik ook belangrik om te let op die feit dat Dr du Toit ‘n leidende rol in die opstel van die konsepresolusie gespeel het wat deur die sinode aanvaar is. Dis ‘n feitelike brokkie wat die sameswerings teoretici onder ons se tone laat krul.

Die bose uitwerking van die besluit van die Algemene Sinode van 2011 is dus reeds besig om soos ‘n kanker aan die NG Kerk te vreet. Gelukkig het die Hoëveld Sinode reeds besluit dat dié besluit ongeldig is en het ‘n beswaarskrif teen die besluit deurgestuur na die Algemene Sinode. Ons loof die Vader daarvoor!

Oosthuizen laat egter na om ‘n belangrike feit te noem: Die grond vir die appèlaansoek teen die bevinding van die ring se ondersoek kommissie is beweerde  erge vooroordeel aan die kant van die kommissie. (Die Kuilsrivier ring – Dr du Toit se tuisfront.)

Hierdie is ‘n waterskeidingsoomblik vir die NG Kerk. Indien die NG Kerk besluit om dwaalleraars en godslasteraars soos Dr du Toit in die kerk te omarm gaan die NG Kerk haar plek in die Liggaam van Christus verloor.

Voor jy ontsteld raak omdat ek du Toit ‘n godslasteraar noem: Jesus het beweer die duiwel bestaan. As die duiwel nie bestaan nie was Hy mal of het plein gelieg toe hy dit beweer het. Wanneer Du Toit beweer die duiwel bestaan nie, noem hy Jesus dus by implikasie mal, of ‘n liegbek.

Laastens wil ek net weer die lesers se aandag vestig oor hoe Dr du Toit homself in die openbaar weerspreek. Kyk maar na hierdie artikel.

Die arikel in Kerkbode volg hieronder.

Wynand Louw.

Sinodebesluit oor duiwel lei tot leerklag

13/06/2012 | Filed under: Nuus,Suid-Afrika | Geskryf deur: Jean

KUILSRIVIER. – Die NG Kerk se Algemene Sinode-besluit oor die bose het daartoe gelei dat een van die kerk se leiersfigure van leerdwaling aangekla is.

Die klag teen dr Ben du Toit (foto) is ingedien deur ’n ontevrede lidmaat, dr Wynand Louw van Melkbosstrand in die Kaap. Dr Du Toit is deur ’n ringskommissie onskuldig bevind.

Dr Wynand Louw het egter appèl aangeteken teen die Ring van Kuilsrivier se uitspraak. Die klag volg op ’n uitlating wat dr Du Toit sou gemaak het aangaande die bestaan van die duiwel.

Dr Du Toit is die direkteur: kommunikasie van die NG Kerk se Sinode van Wes-en-Suid-Kaap en redakteur: elektroniese kommunikasie van die Algemene Sinode. Hy hanteer ook die NG Kerk se Parlementêre Lessenaar vir die Algemene Sinode.

Die NG Kerk het verlede jaar tydens sy Algemene Sinode besluit daar is ruimte vir lidmate wat aan die werklike en persoonlike aard van die duiwel en demone glo, en daar is ruimte vir lidmate wat die Bybelse spreke oor die bose en duiwels anders interpreteer.

Die dagblad Beeld het destyds berig dr Du Toit het tydens die debat, waarin hy hom ten gunste van die besluit uitgespreek het, gesê hy glo nie in die bestaan van die duiwel nie. Hy aanvaar egter die bestaan van die bose en die verlossing van Jesus Christus.

Dr Louw beskou dr Du Toit se uitlating as dwaalleer. Die ondersoekkommissie het dr Du Toit se verweer, dat hy binne die besluite van die Algemene Sinode is, gehandhaaf.

Dr Du Toit het aangevoer sy standpunt oor hierdie saak is volledig na letter en gees te vind in die besluite van die Algemene Sinode van die NG Kerk.

Die voorsitter van die ringskommisie wat die saak aangehoor het, ds Herman Burger, het op navraag aan Kerkbode gesê die saak is tans onder appèl en geen verdere kommentaar kan vir eers gelewer word nie.

Die besluite van die Algemene Sinode, waaroor die klag in hierdie geval handel, is tydens die sitting van die sinode in Oktober 2011 geneem – en lui onder meer soos volg: “Die Algemene Sinode moedig daarom alle gelowiges aan om deur die krag van die Heilige Gees (in die gees van die oorwinning van Jesus) die boosheid die stryd aan te sê deur spesifiek te fokus op die genadige verlossingswerk van Christus, sodat die kerk die ware kenmerke van evangeliese gehoorsaamheid (liefde, genade, vergifnis en versoening) sal vertoon.

“Die Algemene Sinode aanvaar die werklikheid dat daar ’n wye diversiteit van interpretasies en toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is ruimte vir lidmate wat aan die werklike en persoonlike aard van die duiwel en demone glo, en daar is ruimte vir lidmate wat die Bybelse spreke oor die bose en duiwels anders interpreteer.”– jean@tydskrifte.co.za