Hierstaanek het sopas hierdie epos, wat aangestuur is van Ds Danie du Plessis, gekry. Dit vewys na  van die Kerkbode berig by hierdie skakel:

Liewe broeders en susters

Die berig hieronder verskyn in die jongste Kerkbode. Soos verwag is dit nie ‘n getroue weergawe van die verklaring of van my telefoniese gesprek met Jean Oosthuizen nie.

Ek wys op die volgende:

· Die Verklaring was nie ‘n beswaarskrif nie maar ‘n verklaring

· Ek het duidelik aan Jean gestel dat ons verklaring nie gemik is op die gemeente Helderberg nie en dat slegs twee van ons groep lidmate van Helderberg is. Die doel was tog om, in die lig van gebeure in die Ned Geref Kerk, duidelik standpunt in te neem vir die waarheid van die Woord. Dit wil voorkom asof Jean die indruk wil skep dat die verklaring ontstaan het as gevolg van ‘n aksie wat ek teen Helderberg het

· Die groep staan nie onder my leiding nie

Ek sal dit op prys stel as daar van julle sal wees wat sal reageer deur aan die Kerkbode te skryf en julle eie verstaan van die verklaring duidelik sal maak Ons Sowereine Here sal ook hierdie Kerkbode berig kan gebruik tot eer van Sy Naam

In Sy diens

Danie.