Die artikel is hier.

My eerste vraag is, waarom kry Kerkbode iemand buite die NG Kerk om die emergents in die NG Kerk te verdedig? Ek ken Theo Geyser glad nie, ek verbeel my hy was betrokke by ‘n TV program oor God.

Toe Google ek hom maar en kom op sy  gemeente, InVia, se webwerf af.

Die skakel na InVia gemeente se webwerf is hier.

Wat glo Theo Geyser?

Is hy ‘n panenteïs? Is hy enigsins ‘n Christen?

InVia gemeente het glo 4 waardes. Die eerste 2 is:

1) Lees:

Jesus was inviting people to become attentive to politics, weather patterns, social contexts, people groups, power structures, to begin “reading” what these signpost along the way of life, because Jesus is the Way, tell us about where we are in these times and “how” are we to be in these contexts. (Van InVia se webwerf)

Regtig? Jesus het ons kom leer om sosiale kontekste te “lees”? Is hy nie die een wat met prostitute en tollenaars vriende was nie? En politiek? Het hy nie gesê “My koningkryk is nie van hierdie wêreld nie?”

Waar kom Geyser aan hierdie Jesus? In die Bybel?

Ek twyfel.

Om te “lees” het ons glo volgens Geyser ‘n “nuwe spiritualiteit” nodig.

2) Herken

Wat moet ons “lees” en dan “herken”? Die “nuwe spiritualiteit” is om te herken dat jy God is.

Made in the image of God means there is a core within us we seek to align with, tune into, and live from. Staying aware of God in us through reflection, insights prompted by the Holy Spirit and silence is the primary goal of our journey with God. […]

The Eastern Christian tradition however, the speaks of theosis, and divine union, and sees the journey inward toward God just as valuable and important. This strand of our Christian history can help us better understand that recognizing God within is what allows us to live from our true deep self. (Van InVia se webwerf)

“Theosis” is die vergoddeliking van die mens. Wat Geyser nie hier sê nie is dat die Oosterse ortodoksie ‘n absolute grens aan “theosis” stel – die mens kan nie in die wesensbestaan van God deel nie (Maw die mens kan nie ontologies deel van God word nie.)

Is ek reg om te sê dat Geyser ‘n panenteïs is? Uit die data op sy webwerf lyk dit miskien of hy nooit die ontologiese grens tussen God en mens finaal afbreek nie.

Maar! Uit sy positiewe aanhaling van Jurgen Moltmann kan ons dit bo redelike twyfel stel. Moltmann se panenteïsme vorm die absolute kern van sy teologie.

Jürgen Moltmann se toetrede tot en ondersteuning van die dialoog het ook teologiese diepgang aan die debat gegee. Vir hom gaan dit in wese oor hoop, en dat hoop ’n nuwe verstaan van die wêreld moet wees. (Geyser in die Kerkbode artikel)

Oukei. So ek moet herken ek is God. Die manier om dit te doen is deur mistiese praktyke. Die webwerf propageer New Age ekwivalente kontemplatiewe tegnieke om “enlightenment” te bereik, sodat ons kan “transformeer”.

Hier het ons dus te doen met ‘n ander Evangelie en ‘n ander Christus.

Wat ons op Theo Geyser se webwerf van hom leer is:
1) Hy glo (bo redelike twyfel) hy is self god. (Panenteïsme)
2) Die mens transformeer deur te “herken” hy is god deur die gebruik van New Age ekwivalente mistiese praktyke.
3) Die logiese gevolgtrekking is dat enigiemand wat die regte tegnieke aanleer kan besef hy is god en homself so kan “red”. (Ek sit “red” in aanhalingstekens, want Geyser glo duidelik, soos ons hieronder sien, dat demoon aanbiddende sangomas ook “gered” is – of wat ook al sy siening van verlossing is.)

Wat ek NIE op Geyser se webwerf sien nie is:
1) God is Heilig
2) Die mens is goed geskep deur God
3) Die mens is as gevolg van die sondeval totaal verdorwe
4) Omdat die mens verdorwe is, is hy totaal onmagtig om homself te red, en het dus ‘n Redder nodig.
5)Jesus se sterwe aan die kruis om die straf vir ons sonde te dra.
6) Die wie Jesus nie aanneem nie sal vir ewig hel toe gaan, en die wie Hom aangeneem het sal opstaan tot die ewige lewe.

Kortom, die Evangelie van Jesus Christus is in sy totaliteit afwesig op Geyser se kerk se webwerf.

Kyk bietjie wat sê Theo Geyser in die SABC TV program “What does God think of us?”. Die konteks is ‘n byeenkoms van sangomas waar allerhande demoniese rituele plaasvind. Hier is Geyser se kommentaar op die sangomas se rituele. Hy verwys in die eerste sin na sendelinge wat sangomas se toorgoed verbrand as die sangomas tot bekering kom.

“I was wondering. Is this the best way to engage a culture, to burn somebody’s religion and to send somebody to a burning stake by condemning them and to get them on your side and sing a hallelujah chorus. What if the approach need to be like Jesus, to be more interested in the person than in the method or the expression of their faith? What if this can be one of the biggest opportunities to broaden your horizon, to meet God and to be changed and be changed yourself in that circumstance? I’m wondering and I think maybe that is the way we need to go if we have a conviction that we can’t take Jesus to anybody but that he’s already present in somebody’s life. Maybe a sangoma can be an opportunity to meet Jesus.”

Stem Kerkbode saam met Geyser dat sangomas wat hulleself besig hou met demoniese rituele vir ons ‘n geleentheid bied om Jesus te ontmoet?

Het Kerkbode nou so laag gedaal dat hulle Theo Geyser, wat so duidelik die evangelie van Jesus hier verwerp, moet kry om die emergent faksie in die NG Kerk se saak te stel?

Wynand Louw