Keer dié kerkdwaling wat in SA posvat

(BEELD van 27 April 2012 , nie elektronies beskikbaar nie!!!)

Ds. Frans van der Merwe skryf:

Ek het met groot ontsteltenis geluister na die gesprek in Kruis en Dwars oor RSG tussen prof. Johan Janse van Rensburg en prof. Nelus Niemandt, voorsitter van die algemene sinode oor die “opkomende kerk”.

Dit is vir my skokkend dat die voorsitter van die algemene sinode van die NG Kerk standpunt kan inneem om die opkomende kerk self te verdedig. Hoeveel van hulle se dienste hy bygewoon het, bepaal sy siening.

Die grootse gereformeerde teoloë soos R.C. Sproul , die wêreld bekende apologeet Ravi Zacharias en die bekende evangeliese teoloog John MacArthur verwerp die leerstellinge van die kerk oor sy siening oor Jesus en sy verlossingswerk. John Stott is uitgeproke: “As jy die suiwer evangelie verloor, verloor jy jou God.”

Dit is net ondenkbaar dat ’n teoloog soos Niemandt so ’n kerk se leer kan verdedig en nie ’n Bybelse standpunt kan stel teen so ’n dwaling nie. Wat is besig om te gebeur in die NG Kerk? Ek voel soos baie lidmate nie meer tuis in my eie kerk nie.

In die VSA word die opkomende kerk soos die New Age-beweging beskou as ’n cult en nie ’n kerk nie.

’n Tyd gelede was almal in Suid-Afrika gaande oor die “Toronto blessing” en feitlik net Janse van Rensburg het daarteen gewaarsku.

Ek stem saam met Janse van Rensburg dat lidmate van die NG Kerk ingelig moet word oor wat presies die opkomende kerk is en ‘n Bybelse standpunt inneem teen ’n dwaling wat in Suid-Afrika posvat.