Die oorspronklike Kerkbode brief is hier!

En dit was na aanleiding van hierdie artikel.

(Edit 01/05/2012: Dr Christo de Klerk het op Prof Janse van Rensburg se brief geantwoord. : Lees dit hier.)

Daar word deesdae baie gesê oor Kerkbode se joernalistieke integriteit. Omdat ek self deur Kerkbode as ‘n “aanstootlike leuenaar” op die voorblad uitgekryt is, is hierdie saak vir my nogal na aan die hart.

Die feit dat Kerkbode hierdie brief van prof van Rensburg plaas beteken natuurlik dat daar agter die skerms op ‘n paar dinge gebeur het…  Ek het self nou vir Kerkbode ‘n openbare notatjie gestuur om hulle van my ligte irritasietjie met hulle te verwittig.

Ons sal maar sien wat gebeur…

Intussen kan hierstaanek net sê: Welgedaan prof Johan! U het ‘n leeftyd aan u integriteit en reputasie gewerk, dit is u reg om dit te verdedig!

(Aanhaling begin)

Prof Johan Janse van Renbsburg skryf:

Ek is al van baie beskuldig en verdink, maar dit gebeur nie sommer dat ek in die openbaar van leuens beskuldig word. Dr Christo de Klerk  het aan die verslaggewer Jean Oosthuizen geskryf dat ek in my radiogesprekke oor my boek “Jesus is die Een! Verloor ons  nie die evangelie in die Emerging Church nie?” onwaarhede verkondig het en ‘n eensydige weergawe van die Emerging Church (EC) gegee het. Sy presiese woorde is “onwaar,oorvereenvoudig en eensydig”. Ek het Christo op Aanlyn versoek om sy bewering te staaf. Hy het egter aangedui dat hy gladnie in ‘n gesprek met my belangstel nie en het ook nie op my versoek gereageer om bewyse te lewer nie.

Wat beteken dit as iemand van leuens beskuldig word? Taalkundig beteken die woord “leuen” om ‘n onwaarheid te vertel. Die Engelse variant verwys na die morele gebrek wat as “falshood”  weergegee word. Ek was dus volgens hierdie bewerings doelbewus leuenagtig en vals. Teologies beteken dit dat iemand doelbewus en bewustelik valse getuienis oor ‘n bepaalde saak oordra, ‘n oortreding van die negende gebod. Dit is ‘n tugwaardige sonde.  ‘n Regsomskrywing van die begrip “leuen” sou wees om ‘n feit of stel feite as die waarheid voor te hou, wel wetend dat dit nie waar is nie; of om feite op ‘n roekelose wyse as die waarheid voor te hou sonder om in ag te neem of die feit of stel feite dalk nie waar mag wees nie. Dit is wat Christo sal moet bewys.

‘n Mens sou verwag dat Kerkbode, voordat hulle só ‘n radikale berig oor ‘n mede-gelowige sou plaas, minstens die person in gedrang om kommentaar sou nader. Ek het op Aanlyn my voorlopige reaksie op die bewerings geplaas, maar nie eers dit is in die Kerkbode-artikel ingesluit nie. Dit is dan skreiend dat ek in die berig en volgens Christo van eensydigheid beskuldig word, terwyl ‘n berig oor my beweerde morele wangedrag geplaas word sonder om my reaksie te vra. Praat van eensydig!

Een skrywer op Aanlyn meen dat my gesprekke oor die radio eensydig was en dat dit dus leuns verteenwoordig. Maar so maklik kom ons nie daarvan weg nie. Christo het my van onwaarhede én eensydigheid beskuldig-dus afsonderlike klagtes!

Is die beskuldiging van eensydigheid geldig? Dit is ‘n algemeen-aanvaarde beginsel in wetenskaplike navorsing dat die navorsingsterein afgebaken moet word. Ek is seker dat daar ook mooi dinge van die EC gesê kan word, maar dit is alreeds deur prof. Nelus Niemandt in sy boek “Nuwe drome vir nuwe werklikhede” behandel. Hy het gekies om nie aandag aan die leerwaling in die teologie van EC-skrywers te gee nie. Die radiogesprekke het oor my boek gegaan. Die subtitel van die boek (sien hierbo) dui die begrensing van my navorsing aan. My navorsing het gehandel oor die teologie en uitlatings van prominante EC-skrywers wat die evangelie en die persoon en werk van Christus aantas. Ek het my by hierdie begrensing in die radiogesprekke (wat oor die boek gehandel het) bepaal en kan dus nie van eensydigheid beskuldig word nie.

Dit het mode geword van voorstanders van die EC om waarskuwende stemme as leuens, verdraaiings, verdagmakery, ensovoorts te bestempel, woorde wat insigself aan laster grens. Daar is talle konkrete voorbeelde hiervan. Dit is nie die manier waarop gelowiges veronderstel is om met mekaar te praat nie. Dit maak ook ‘n bespotting van die beginsel van diversiteit, wat veronderstel dat ons van mekaar kan verskil maar “mekaar moet vashou”. Hierdie hewige en onverantwoordelike reaksie moet stop. As jy ‘n standpunt wil opponeer, doen dit. Dit is waaroor ‘n oop gesprek gaan. Maar los beskuldigings wat mense se integriteit aantas en jou in die hof kan laat beland as jy dit nie kan bewys nie.